Elevii de la profil uman au susţinut astăzi, 26 iunie, proba la Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat 2023.

Pentru susţinerea probei obligatorii din cadrul examenului de Bacalaureat 2023, elevii de liceu au fost nevoiţi să prezinte un document de identitate la intrarea în sala de examen.

Trei ore au la dispoziţie absolvenţii claselor a XII-a pentru rezolvarea subiectelor de Limba română, profil uman, de la Bacalaureat 2023.

Examenul de Limba română de la Bacalaureat 2023 a fost susținut de absolvenții claselor de liceu cu profil uman și real, de cei din liceele tehnologice, precum și de către cei cu specializarea învățători-educatoare.

Programă Limba română, profil uman, Bacalaureat 2023

Conform programei școlare în vigoare, pentru examenul de Bacalaureat 2023, elevii au avut de studiat cel puțin un text din opera următorilor autori: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, George Călinescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Subiectele la Limba română, profil uman, de la Bacalaureat 2023 este structurat în trei părți.

Subiectul I la Limba Română, profil uman, de la Bacalaureat 2023 cuprinde un text la prima vedere și câte cinci cerințe, notate cu câte șase puncte fiecare, care se pot rezolva pe baza informațiilor din fragmentul primit.

De asemenea, primul subiect la română, profil uman, de la Bacalaureat 2023 cuprinde și o cerință, notată cu 20 de puncte, care presupune argumentarea unui punct de vedere, prin raportarea la informațiile prezente în textul primit.

Subiectul al II-lea la Limba Română, profil uman, de la Bacalaureat 2023, notat cu 10 puncte, este format dintr-un text la prima vedere, pe baza căruia elevii trebuie să rezolve o cerință de tipul: evidențierea trăsăturilor unui curent literar, evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice, caracterizarea unui personaj sau prezentarea perspectivei narative.

Subiectul al III-lea la Limba Română, profil uman, de la Bacalaureat 2023, notat cu 30 de puncte, presupune redactarea unui eseu structurat, pe baza operelor studiate, aparținând autorilor menționați în programa de examen