Elevii de clasa a XII-a au susţinut astăzi, 26 iunie, proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat 2023. La ”real” elevii au avut de redactat un eseu în care să prezinte particularități ale unui text narativ studiat, din oprea lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu.

 

Trei ore au la dispoziţie absolvenţii claselor a XII-a pentru rezolvarea subiectelor de Limba română de la Bacalaureat 2023.

La subiectul I, la limba română, profil real şi tehnologic, de la Bacalaureat 2023, elevii de clasa a XII-a au avut de redactat un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumenteze dacă oamenii trebuie sau nu să exprime recunoştinţă faţă de şcolile în care au fost formaţi.

 

Bacalaureat 2023. Subiectele la limba romana au fost publicate

 

La subiectul II, la limba română, profil real şi tehnologic, de la Bacalaureat 2023, elevii de clasa a XII-a au avut de comentat, în minimum 50 de cuvinte, poezia „A mele visuri…”, evidenţiind realaţia dintre idea poetică şi mijloacele artistice.

La subiectul III, la limba română, profil real şi tehnologic, de la Bacalaureat 2023, elevii de clasa a XII-a au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularităţi ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu.

Programă Limba română Bacalaureat 2023

Conform programei școlare în vigoare, pentru examenul de Bacalaureat 2023, elevii au avut de studiat cel puțin un text din opera următorilor autori: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, George Călinescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Subiectul la Limba română de la Bacalaureat 2023 este structurat în trei părți.

Subiectul I la Limba Română de la Bacalaureat 2023 cuprinde un text la prima vedere și câte cinci cerințe, notate cu câte șase puncte fiecare, care se pot rezolva pe baza informațiilor din fragmentul primit.

De asemenea, primul subiect la română de la Bacalaureat 2023 cuprinde și o cerință, notată cu 20 de puncte, care presupune argumentarea unui punct de vedere, prin raportarea la informațiile prezente în textul primit.

Subiectul al II-lea la Limba Română de la Bacalaureat 2023, notat cu 10 puncte, este format dintr-un text la prima vedere, pe baza căruia elevii trebuie să rezolve o cerință de tipul: evidențierea trăsăturilor unui curent literar, caracterizarea unui personaj sau prezentarea perspectivei narative.

Subiectul al III-lea la Limba Română de la Bacalaureat 2023, notat cu 30 de puncte, presupune redactarea unui eseu structurat, pe baza operelor studiate, aparținând autorilor menționați în programa de examen.

Articolul Bacalaureat 2023, Subiectele la Limba română, real: Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu apare prima dată în Pedagoteca.