România s-a împrumutat de pe piețele externe, prin emisiuni noi de titluri, aproape 6 miliarde de euro în primele patru luni ale anului în curs. Prin urmare, datoria externă a administrației publice a crescut cu 17% la finele lui aprilie 2023, în comparație cu decembrie 2022.

 

Iar datoria externă pe termen lung a României s-a majorat cu peste 10% în aceeași perioadă, potrivit datelor publicate de Banca Națională.

Datoria externă pe termen scurt a scăzut

În perioada ianuarie – aprilie 2023, datoria externă totală a României a crescut cu 8,56 miliarde de euro, ajungând la 153,12 miliarde euro.

În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 107,58 miliarde euro la 30 aprilie 2023, reprezentând 70,3% din totalul datoriei externe.

Vezi și Datoria externă totală a României a crescut anul trecut cu 6,13 miliarde euro

În primele patru luni ale anului în curs, datoria externă pe termen lung a crescut cu 10,1% față de 31 decembrie 2022, când era de 97,72 miliarde euro.

De cealaltă parte, datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2023 nivelul de 45,54 miliarde euro, reprezentând 29,7% din totalul datoriei externe.

Datoria externă pe termen scurt a scăzut cu 2,8% față de 31 decembrie 2022.

Administrația publică: 44% din total datorie externă

Din total datorie externă de 153,12 miliarde euro, 67,35 miliarde de euro (44%) revin în dreptul administrației publice, în creștere cu 17%, de la 57,63 miliarde euro la finele lui decembrie 2022.

Majorarea de 17% provine din creșterea soldului datoriei externe pentru titlurile de natura datoriei, de la 42,75 miliarde euro la 31 decembrie 2022 la 53,1 miliarde de euro la finele lui aprilie 2023, ceea ce înseamnă un avans de 24%.

BNR precizează că evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare de aproximativ 5,9 miliarde euro, de influența creșterii prețurilor titlurilor de stat în valoare de 1,4 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară.

Investițiile străine, în scădere

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,8% în perioada ianuarie – aprilie 2023, comparativ cu 16,2% în anul 2022.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2023 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Indicatorul se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României și importul mediu lunar de bunuri și servicii.

BNR precizează că investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2,9 miliarde euro, comparativ cu 3,33 miliarde euro în perioada ianuarie – aprilie 2022.

În cadrul acestora, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3,38 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 474 milioane euro.