Legea nr. 98 din 15 aprilie 2024, care modifică Legea învățământului superior nr. 199/2023, impune universităților să comunice taxele de studii în momentul publicării ofertei educaționale, conform Monitorului Oficial.

Universitățile trebuie să divulge tarifele de școlarizare

Astfel, cuantumul taxei de școlarizare este stabilit de către consiliul de administrație, avizat de senatul universitar și adus la cunoștința candidaților la data menționată. Articolul 9 (1) al Legii învățământului superior nr. 199/2023 este modificat după cum urmează:

„Art. 9. — (1) În instituțiile de învățământ superior de stat, învățământul este gratuit pentru cifra de școlarizare aprobată anual prin hotărâre a Guvernului, dar și cu taxă. Cuantumul taxei de școlarizare este propus de consiliul de administrație, aprobat de senatul universitar și comunicat candidaților la data publicării ofertei educaționale, conform metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat.”

Descoperă și: Universitatea din Craiova a deschis înscriere online

Articolul 9 din Legea învățământului superior nr. 199/2023, înainte de modificare, stipula doar că taxa este propusă de către consiliul de administrație și aprobată de senatul universitar, fără a menționa explicit că trebuie comunicată candidaților la data publicării ofertei educaționale:

„Articolul 9 – (1) În instituțiile de învățământ superior de stat, învățământul este gratuit pentru cifra de școlarizare aprobată anual prin hotărâre a Guvernului, dar și cu taxă. Cuantumul taxei este propus de către consiliul de administrație și aprobat de senatul universitar.”

Sursa: edupedu.ro

Articolul Universitățile trebuie să divulge tarifele de școlarizare în momentul în care publică oferta lor educațională apare prima dată în Pedagoteca.