Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se opune prelungirii mandatelor rectorilor, permisă de legile educației propuse de ministrul Ligia Deca, apreciind că aceasta „este contrară oricărui deziderat de democrație, de evitare a concentrării prerogativelor de putere în mâinile unei singure persoane”.

ANOSR are o serie de amendamente la legile educației puse în dezbatere publică pentru 10 zile.

Vezi și Legile Educaţiei: Bacalaureat pliabil pe fiecare profil / Rectori cu maxim două mandate / Fără profesori violenți

Alianța apreciază că o parte dintre amendamentele propuse de federație au fost preluate în versiunea revizuită a proiectului Legii Învățământului Superior, dar consideră că încă pot fi aduse multe îmbunătățiri acestui document pentru a conduce la reforma pe care studenții și-o doresc în educație și la un învățământ superior de calitate.

ANOSR salută integrarea amendamentului formulat de federație privind acordarea unei reduceri de 90% din tariful întreg la transportul feroviar pentru studenți.

„ANOSR se opune inițiativei prelungirii mandatelor rectorilor și membrilor senatelor universităților de la 4 la 5 ani și respinge categoric propunerea ca mandatele duse la capăt sub imperiul Legii nr. 1/2011 să nu intre în calculul limitei maxime de 2 mandate; de-a lungul timpului, punctul de vedere al federației a fost cât se poate de explicit în sensul revenirii la varianta inițială a Legii nr. 1/2011 – maximum 2 mandate și maximum 8 ani de mandat, indiferent de modalitatea de derulare a acestora.

Textul din proiectul Legii Învățământului Superior permite rectorilor aflați deja de 8 ani sau chiar de 12 ani în funcție să mai exercite încă 10 ani această calitate, chestiune pe care federația o consideră contrară oricărui deziderat de democrație, de evitare a concentrării prerogativelor de putere în mâinile unei singure persoane. Formularea actuală arată intenția evidentă de a permite rectorilor continuarea mandatelor, ceea ce Legea nr. 1/2011 nu le-ar permite.

ANOSR consideră că legea trebuie să includă în calculul limitei de maximum 2 mandate și mandatele derulate înainte de intrarea în vigoare a noului act normativ”, subliniază organizația.

Aceasta își reiterează solicitările privind acordarea ponderii de 25% studenți în alegerea rectorilor instituțiilor de învățământ superior, în consiliile de administrație și în comisiile de etică de la nivelul universităților. ANOSR apreciază implementarea punctului de vedere al federației privind ponderea de 25% în comisiile de evaluare și asigurare a calității.

Alianța apreciază drept oportună stabilirea cuantumului anual al fondului de burse prin Ordin al Ministrului Educației, dar își menține punctul de vedere cu privire la necesitatea corelării acestui cuantum cu un indicator economic general (12% din salariul minim), astfel încât situația actuală, cea în care alocația pentru bursele studențești nu a mai crescut de 6 ani, să nu se perpetueze.

ANOSR apreciază integrarea amendamentului federației formulat în iulie 2022 privind păstrarea CNATDCU și a avizului conform al acestuia în procedura acordării titlului de doctor, însă atrage atenția asupra faptului că proiectul Legii prezintă încă unele sincope în zona normelor de etică și integritate academică, pe care le-a transmis Ministerului Educației și așteaptă să fie soluționate.

ANOSR solicită din nou integrarea în proiectul Legii a amendamentului federației privind imposibilitatea modificării taxelor universitare pe parcursul școlarității.

Alianța mai solicită eliminarea adăugirii de la art. 10, alin. (4) conform cărora sumele rămase în soldul universităților din subvențiile pentru transport și pentru bursele studenților ar putea fi direcționate către alte categorii de cheltuieli decât cele legate de bursele studențești.

ANOSR cere introducerea în lege a unor prevederi conform cărora universitățile sunt datoare să asigure acces la internet wireless în întreg spațiul universitar și sunt obligate să publice pe site-ul propriu toate CV-urile cadrelor didactice, indiferent dacă este vorba de personal titular sau asociat.

O altă propunere vizează introducerea în Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU) a unor prevederi care să reglementeze acordarea, prin mecanismul de finanțare a universităților, a unei subvenții individuale pentru fiecare student pentru servicii de consiliere și obligativitatea universităților de a-și crea o structură administrativă dedicată studenților cu dizabilități și cerințe educaționale speciale.

ANOSR solicită integrarea în proiectul legii a propunerilor formulate de federație în iulie 2022 privind aplicarea unui sistem de co-management între personalul administrativ și studenți în ceea ce privește administrarea căminelor studențești.

Alianța menționează că acestea sunt doar principalele amendamente pe care federația încă le are asupra proiectului Legii Învățământului Superior, o serie mai largă de propuneri fiind transmise Ministerului Educației. ANOSR apreciază îmbunătățirea proiectului legislativ din unele perspective, însă atrage atenția asupra menținerii unor disfuncționalități care trebuie corectate în mod imperativ până la adoptarea legii.

Articolul Studenții nu sunt de acord cu prelungirea mandatelor rectorilor propusă de Legile Educației apare prima dată în Pedagoteca.