Profesorii care participă la simulările examenelor naționale pot acum să primească 3 puncte în fișa de (auto)evaluare pentru gradația de merit 2024, conform unui ordin publicat în Monitorul Oficial sub numărul 4.308 din 22 aprilie 2024.

Acest ordin a aprobat Metodologia și criteriile pentru acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024.

Reguli pentru acordarea gradației de merit profesorilor

Dosarele profesorilor pentru gradația de merit 2024 pot fi depuse la secretariatele școlilor în intervalul 13-21 mai 2024. Ministrul Educației, Ligia Deca, le-a mulțumit profesorilor care au evaluat lucrările elevilor de la simularea pentru Evaluarea Națională și BAC 2024 în cadrul unei conferințe de presă din 25 martie. Apreciind efortul lor, a menționat: „Știm efortul și le mulțumesc profesorilor pentru el”.

Această recunoaștere vine într-un context în care cadrele didactice implicate în corectarea lucrărilor nu au fost remunerate pentru activitatea prestată.

Descoperă și: Inspectii obligatorii pentru toate școlile particulare până pe 5 aprilie: Monitorizarea prezenței la ore de către profesori și elevi

În plus, au fost introduse și alte modificări în ceea ce privește criteriile pentru acordarea gradației de merit. Astfel, la criteriul privind performanțele deosebite în inovarea didactică/management educațional, a fost inclusă și participarea profesorilor la organizarea și desfășurarea simulărilor examenelor naționale.

O altă noutate se referă la criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională, unde punctajul pentru coordonarea implementării proiectelor, ca activitate neremunerată, a fost majorat la 5 puncte, în timp ce pentru participarea la implementarea proiectelor, ca activitate neremunerată, s-a menținut la 5 puncte. Comparativ, în 2023, coordonarea implementării proiectelor avea 4 puncte, iar participarea la implementarea proiectelor avea 3 puncte.

Mai multe detalii despre Fișele de (auto)evaluaree află de pe Edupedu.ro

Criteriile pentru acordarea gradației de merit 2024

Art. 6. — „(4) Pentru personalul didactic de predare și personalul didactic de conducere, îndrumare și control, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele criteriile generale:

1. criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă;

2. criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/management educațional;

3. criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte/programe de formare profesională;

4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională.

Art. 7. — (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcțiile didactice, respectându-se criteriile/subcriteriile și punctajele maxime, acolo unde acestea sunt menționate în fișele sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6—12 la prezenta metodologie.

(2) În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidați:

a) educatori-puericultori/educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar;

b) învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar;

c) profesori;

d) maiștri-instructori/profesori pentru instruire practică;

e) cadre didactice din învățământul vocațional, din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor și elevilor;

f) cadre didactice din învățământul special;

g) cadre didactice din centrele județene de resurse și de asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;

h) personal didactic de conducere, îndrumare și control;

i) personal didactic auxiliar; se elaborează grile de evaluare distincte pentru fiecare funcție didactică auxiliară prevăzută în art. 192 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 3.058/943/2018 privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările ulterioare.”

Despre gradația de merit

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 stipulează că gradația de merit pentru personalul didactic se acordă prin concurs și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază. Această gradație este atribuită pentru 16% din posturile didactice la nivel județean/al municipiului București și se acordă pe o perioadă de 5 ani.

Metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit sunt aprobate prin ordin al ministrului educației, după consultarea federațiilor sindicale reprezentative. În anul școlar 2022-2023, în sistemul de învățământ preuniversitar erau în jur de 212.332 de cadre didactice, ceea ce înseamnă că aproximativ 34.000 de profesori beneficiază de acest spor anual de 25% din salariul de bază.

Sursa: edupedu.ro

Articolul Reguli pentru acordarea gradației de merit profesorilor participanți la Simulările Examenelor Naționale apare prima dată în Pedagoteca.