Până vineri, 22 decembrie, profesorii încheie mediile provizorii pentru elevii de clasa a V-a, bazându-se pe notele obținute până acum în al doilea modul de cursuri. Acestea vor determina 30% dintre elevi care vor primi burse de merit din luna februarie pentru luna ianuarie. Până pe 15 ianuarie, conform metodologiei de acordare a burselor pentru anul școlar 2023-2024, profesorii diriginți trebuie să finalizeze listele cu beneficiarii acestor burse.

Profesorii încheie mediile provizorii pentru elevii din clasa a V-a

Primele 30% din elevii clasei a V-a, ordonați după performanțele școlare la disciplinele de studiu, vor primi burse în luna februarie 2024 pentru luna ianuarie. Aceste burse se acordă pe baza mediei aritmetice a tuturor notelor obținute până la încheierea celui de-al doilea modul de cursuri, vineri, 22 decembrie, conform metodologiei de acordare a burselor în anul școlar curent.

Practic, mediile calculate de profesori înaintea vacanței de iarnă vor determina intrarea elevilor de clasa a V-a în lista bursierilor pentru luna ianuarie și plata acestor burse pe 15 februarie.

Descoperă și: Bursele ‘Ligia Deca’: Elevi cu medii sub 5, beneficii fără prezență școlară. Controverse și implicații ale deciziei Ministerului Educației

În cazul elevilor care au obținut premii I la etapele naționale ale concursurilor școlare sau premii I, II și III la etapele județene ale olimpiadelor naționale școlare în anul școlar precedent, când erau în clasa a IV-a, aceștia au primit burse începând cu prima tranșă din 15 noiembrie, alături de ceilalți elevi de gimnaziu și liceu care primesc burse conform acestor criterii.

Pe 26 septembrie, Ministerul Educației a emis o instrucțiune pentru a clarifica o întrebare frecventă adresată de profesori și părinți: dacă elevii de clasa a V-a cu premii vor primi burse începând din februarie, în mod similar cu cei care primesc bursa de merit pe baza mediilor din primele două module.

Conform ordinului 6.238 care a aprobat metodologia-cadru de acordare a burselor școlare pentru anul școlar 2023-2024, o condiție esențială pentru a beneficia de bursa de merit în clasa a V-a este obținerea calificativului Foarte Bine la purtare (FB) în anul școlar precedent.

În metodologia de acordare a burselor se menționează că până pe 15 ianuarie profesorii diriginți de la clasele de a V-a trebuie să definitiveze listele cu elevii eligibili:

Până pe 20 ianuarie, școala transmite la ISJ/ISMB sumele estimate pentru plata burselor aferente lunii ianuarie, precum și numărul de beneficiari pe categorii de burse – ar fi următorul pas, potrivit metodologiei. După vacanța de iarnă, cursurile anului școlar 2023-2024 continuă în 2024 de luni, 8 ianuarie, în modulul al treilea.

Vezi mai multe detalii pe: Edupedu.ro

Articolul Profesorii încheie mediile provizorii pentru elevii din clasa a V-a bazându-se pe notele din primele două module școlare pentru a stabili bursele din februarie apare prima dată în Pedagoteca.