Câştigul salarial mediu net în luna octombrie a fost 4.692 de lei, în creştere cu 99 lei (+2,2%) faţă de luna septembrie 2023, arată datele publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

 

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (11.127 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2.591 lei).

În luna octombrie 2023, câştigul salarial mediu brut a fost 7.509 lei, cu 159 lei (+2,2%) mai mare decât în luna septembrie 2023. Câştigul salarial mediu net a fost 4.692 lei, în creştere cu 99 lei (+2,2%) faţă de luna septembrie 2023. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (11.127 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2.591 lei).

Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 17,1%.

Indicele câştigului salarial real a fost 108,4% în luna octombrie 2023 faţă de luna octombrie 2022. Indicele câştigului salarial real a fost 101,6% în luna octombrie 2023 faţă de luna septembrie 2023. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 234,6%, cu 3,7 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna septembrie 2023.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde, atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei.

Octombrie 2023 comparativ cu septembrie 2023

În luna octombrie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna septembrie 2023, ca urmare a aplicării prevederilor legale, acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Edi Iordănescu: Să rămânem echilibraţi

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 10,3% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice; între 6% şi 7,5% în alte activităţi industriale n.c.a., producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; între 3,5% şi 5% în activităţi de editare, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), activităţi de poştă şi de curier, fabricarea de mobilă, fabricarea produselor din tutun, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, industria alimentară, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, tranzacţii imobiliare.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna septembrie 2023 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producţie ori de încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.