Potrivit comunicatului de presă al Executivului, memorandumul vizează accelerarea proceselor şi crearea premiselor pentru:

„- avizarea şi adoptarea ordonanţei de urgenţă privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri alocate în cadrul Programului Sănătate;

– publicarea ghidurilor solicitantului aferente Priorităţilor 2 şi 4 din Programul Sănătate;

– lansarea celor două apeluri de proiecte;

– evaluarea cererilor de finanţare;

– contractarea proiectelor selectate;

– implementarea la timp a măsurilor incluse în Programul Sănătate;

– diminuarea riscurilor privind dezangajarea unor valori din alocarea Programului Sănătate;

– diminuarea riscurilor cu privire la neimplementarea în timp util a proiectelor depuse în cadrul celor 2 apeluri şi suportarea cheltuielilor neeligibile de la Bugetul de stat”.