Cea mai recentă ediţie a raportului ENISA Threat Landscape (ETL) publicat de agenţia de securitate cibernetică a UE avertizează asupra creşterii riscului de atacuri cibernetice împotriva entităţilor din sectorul public. Atacurile devin tot mai destructive, motivate de conflictul armat din Ucraina şi sunt însoţite de campanii de dezinformare ţintite tot mai mult asupra instituţiilor publice.

Conform Greenbone, singura opţiune sigură de contracarare a acestor atacuri o reprezintă managementul vulnerabilităţilor, care le permite organizaţiilor să-şi privească propria infrastructură IT dinafară, din perspectiva unui atacator potenţial.

Este contextul în care operează produsele de management al vulnerabilităţilor de la Greenbone, ca aplicaţii hardware sau virtuale, sau în cadrul Greenbone Cloud Service. Firma de securitate dezvoltă o soluţie Open Source Vulnerability Management ce le permite utilizatorilor să detecteze vulnerabilităţi din propria infrastructură de reţea în doar câţiva paşi.

De mulţi ani, Greenbone oferă produse personalizate pentru sectorul public. Acestea pot scana chiar şi reţele separate fizic de alte reţele. Astfel de zone apar adesea în cadrul autorităţilor publice atunci când segmentele de reţea trebuie operate separat de Internet şi de restul reţelei din raţiuni speciale de protecţie.

Produsele Greenbone suportă astfel de zone prin intermediul unor stick-uri USB speciale, dar şi al “diodelor” de trafic, care permit traficul într-o singură direcţie.

SolvIT Networks este Business Partner Greenbone pentru Romania.