Comisia Europeană a aprobat acordarea de către România a unei scheme de ajutor în valoare de 3 miliarde euro, echivalentul a 15,22 miliarde lei în sprijinul instalaţiilor care produc energie eoliană onshore şi solară fotovoltaică,în vederea promovării tranziţiei către o economie „zero net”, în conformitate cu Planul industrial al Pactului verde, arată comunicatul de presă al CE.

 

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 şi modificat la 20 noiembrie 2023, care a fost instituit cu scopul de a încuraja luarea de măsuri de sprijin în sectoarele esenţiale pentru accelerarea tranziţiei verzi şi reducerea dependenţei de combustibili.

 

Măsura notificată de România

 

România a notificat Comisiei, în temeiul Cadrului temporar de criză şi de tranziţie, o schemă de ajutor în valoare de 3 miliarde lei (15,22 miliarde lei) pentru sprijinirea instalaţiilor care produc energie eoliană onshore şi solară fotovoltaică.

 

Vor fi eligibile, în cadrul măsurii, proiectele de construcţie şi exploatare a unor instalaţii noi de producere de energie electrică din (i) surse solare fotovoltaice şi (ii) din surse eoliene onshore.

 

Ajutorul va fi acordat prin proceduri de licitaţie competitivă şi va lua forma unui contract bidirecţional pentru diferenţă. Preţul de exercitare va fi stabilit prin procedurile de ofertare („pay-as-bid”, plată corespunzătoare preţului oferit), iar preţul de referinţă va fi calculat ca medie lunară ponderată în funcţie de producţie a preţului de piaţă al energiei electrice pe pieţele pentru ziua următoare.

 

Atunci când preţul de referinţă este mai mic decât preţul de exercitare, beneficiarul va avea dreptul să primească plăţi egale cu diferenţa dintre cele două preţuri. În schimb, atunci când preţul de referinţă este mai mare decât preţul de exercitare, beneficiarul va trebui să plătească diferenţa autorităţilor române. Prin urmare, schema garantează beneficiarilor un nivel minim de rentabilitate şi asigură în acelaşi timp faptul că beneficiarii nu sunt supracompensaţi pentru perioadele în care preţul de referinţă este mai mare decât preţul de exercitare.

 

Comisia a constatat că schema de ajutoare notificată de România îndeplineşte condiţiile prevăzute în Cadrul temporar de criză şi de tranziţie. Mai precis, ajutorul (i) va fi acordat printr-o procedură de licitaţie competitivă şi (ii) va fi acordat înainte de data de 31 decembrie 2025. În plus, ajutorul trebuie să îndeplinească o serie de condiţii menite să limiteze denaturările nejustificate ale concurenţei şi face, de asemenea, obiectul unor garanţii menite să asigure faptul că există suficienţi participanţi la procedura de licitaţie competitivă.

 

Comisia a concluzionat că schema notificată de România este necesară, adecvată şi proporţională pentru accelerarea tranziţiei verzi şi facilitarea dezvoltării anumitor activităţi economice care sunt importante pentru punerea în aplicare a Planului REPowerEU şi a Planului industrial al Pactului verde, în conformitate cu