”Numărul total al petiţiilor unice înregistrate, în semestrul al II-lea al anului 2023, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a fost de 3.861, în scădere cu peste 46% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent”, anunţă ASF.

Defalcat pe sectoare, în semestrul II din 2023, s-au înregistrat:

Sectorul Asigurări-Reasigurări – 2.837 de petiţii unice, în scădere cu aproape 53% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent;

Sectorul Sistemului de Pensii Private – 128 de petiţii unice, cu peste 55% mai puţin faţă de semestrul II 2022;

 Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare – 113 petiţii unice, în creştere cu aproape 2% faţă de intervalul similar din 2022.

Distinct, s-au înregistrat, în semestrul II din 2023, 783 de petiţii unice reprezentând petiţiile clasate şi redirecţionate spre soluţionare autorităţilor competente, conform prevederilor OG nr. 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Toate petiţiile adresate Autorităţii de Supravehere Financiară au fost soluţionate în termen legal, cu un timp mediu de răspuns de 18,65 zile, potrivit datelor rezultate în urma monitorizării activităţii de gestionare a petiţiilor. Termenul legal de soluţionare este de 30 de zile sau, după caz, de 45 de zile, precizează ASF.

Pe parcursul semestrului II al anului 2023, la nivelul Autorităţii de Supraveghere Financiară, s-au finalizat 3.760 de petiţii. Diferenţele dintre numărul petiţiilor înregistrate şi numărul petiţiilor finalizate pe parcursul semestrului II al anului 2023 se explică prin faptul că o parte din răspunsuri sunt aferente petiţiilor înregistrate în luna iunie a anului 2023 şi/sau prin faptul că o parte din petiţiile unice înregistrate în luna decembrie 2023 se finalizează în luna ianuarie-februarie 2024.

Gestionarea petiţiilor se realizează la nivelul ASF prin intermediul aplicaţiei informatice dedicate acestei activităţi, aplicaţie care asigură înregistrarea şi evidenţa petiţiilor în timp real.

Digitalizarea şi inovaţia tehnologică fac parte din modul de lucru obişnuit al ASF în ceea ce priveşte gestionarea petiţiilor, astfel că 95,63% din totalul petiţiilor sunt procesate exclusiv prin mijloace electronice.