”Am participat astăzi la reuniunea Consiliului Energie organizată la Bruxelles, precum şi la o serie de întâlniri cu omologii din alte state membre. Reuniunea a inclus pe agendă dezbateri importante privind reforma pieţei de energie electrică, pregătirea pentru iarna 2023-2024 şi adoptarea unor acte legislative, respectiv pachetul pentru piaţa de gaze naturale şi hidrogen (Regulament şi Directivă) şi prelungirea perioadei de aplicare a Regulamentului Consiliului privind măsurile coordonate de reducere a consumului de gaze naturale”, a scris, marţi seară, pe Facebook,Virgil Popescu.

Ministrul Energiei a participat, de asemenea, la o reuniune a Statelor Membre pro-nuclear.

”Discuţiile s-au focalizat pe asigurarea unor condiţii competitive de finanţare pentru proiectele nucleare la nivelul UE atât din fonduri publice cât şi din fonduri private, dezvoltarea competenţelor necesare pentru domeniul nuclear, promovarea tehnologiilor inovative precum reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR). România este ferm angajată în finalizarea proiectelor nucleare cu rol strategic la nivel naţional, ca element cheie al strategiei de decarbonizare şi independenţă energetică”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, în cadrul Consiliului, miniştrii au ajuns la o abordare generală asupra pachetului pentru piaţa gazelor naturale şi a hidrogenului.

”Directiva şi Regulamentul stabilesc cadrul pentru condiţiile de organizare a producătorilor de gaz natural şi hidrogen, realizarea fluxurilor transfrontaliere între State Membre, amestecul gaz-hidrogen, tarife şi alte aspecte de reglementare. Pachetul pentru gaze şi hidrogen, în forma actualizată, asigură stimulentele pentru dezvoltarea pieţei de hidrogen în UE, cu accent pe hidrogenul regenerabil şi cel din surse cu emisii reduse de carbon. În marja discuţiilor, am susţinut aplicarea principiului neutralităţii tehnologice şi o includere cât mai largă a surselor cu emisii reduse de carbon în politicile energetice ale UE, ca parte contribuitoare importantă la decarbonizarea economiei europene”, a mai scris Virgil Popescu.

Potrivit ministrului Energiei, statele Membre au ajuns, de asemenea, la un acord politic privind propunerea de prelungire a aplicabilităţii Regulamentului Consiliului pentru acţiuni coordonate de reducere voluntară a consumului de gaze naturale, adoptat la data de 26 iulie 2022.

”Extinderea perioadei de aplicare a acestui regulament (măsurile de reducere a consumului de gaze naturale expiră la 31 martie 2023) a fost propusă de Comisia Europeană pentru a asigura volumele necesare de gaz natural pentru îndeplinirea obligaţiilor de înmagazinare (90% până la 31 octombrie 2023) pentru iarna 2023-2024, la preţuri rezonabile. În contextul implementării regulamentului actual, în perioada august 2022 – ianuarie 2023, România a realizat economii voluntare de gaze de 21,2%, peste media realizată la nivelul UE de 19%”, a precizat Virgil Popescu.

Acesta anunţă că s-a discutat şi despre noua propunere legislativă a Comisiei Europene pentru reforma pieţei de energie electrică.

”În cadrul reuniunilor anterioare, am susţinut o reformă substanţială a pieţei de energie care să conducă la limitarea efectului de contagiune al preţurilor la gaze naturale asupra preţurilor la energie electrică. Măsurile propuse precum crearea cadrului pentru stimularea investiţiilor în noi capacităţi de producţie a energiei electrice prin instrumente financiare (contractele de achiziţie de energie electrică/PPA, contractele pentru diferenţă/CfD), cu aplicare pentru sursele de energie regenerabile, inclusiv hidro, şi cele nucleare şi protejarea consumatorilor prin posibilitatea de stabilire a unor preţuri reglementate în situaţii de criză energetică vin în întâmpinarea obiectivelor României. În cadrul discuţiilor, am susţinut acordarea unor flexibilităţi suplimentare pentru utilizarea veniturilor colectate din aplicarea contractelor pentru diferenţă, aplicarea garanţiilor aferente contractelor de tip PPA şi pentru alte surse de energie decât cea regenerabilă (spre exemplu, pentru nuclear) şi o implicare mai mare a statelor membre în procesul de declanşare a unei stări de criză (regională sau europeană) a preţurilor ridicate la energie, dacă condiţiile de piaţă o impun”, a mai scris pe Facebook irgil Popescu.

Acesta anunţă că propunerea legislativă va fi negociată la nivelul Consiliului în vederea atingerii unui acord pe text la finalul anului 2023.

Următoarea reuniune a Consiliului Energie va avea loc pe data de 19 iunie 2023.