Rata de promovare înainte de contestaţii a fost de 72,8%.

Înainte de contestaţii au promovat examenul 91.246 de candidaţi (87.226 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 4.020 din promoţiile anterioare) din totalul celor 125.352 de candidaţi prezenţi, rezultând o rată cumulată de promovare (înainte de contestaţii) de 72,8%.

Pentru a fi declarat promovat la acest examen, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulate): recunoaşterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea, obţinerea mediei 6 (minium) la probele scrise.

Știre inițială

Rezultatele finale de la examenul național de Bacalaureat 2023 vor fi publicate vineri, 7 iulie, potrivit calendarului oficial. Elevii nemulțumiți de notele inițiale au depus contestații în data de 3 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00.
Potrivit procedurii Ministerului Educației, „nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării”.

Candidaţii care au depus/transmis prin mijloace electronice contestaţii au completat şi semnat o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă de faptul că nota acordată ca urmare asoluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Potrivit procedurii Ministerului Educației, rezultatele candidaților sunt anonimizate: „Aflarea rezultatelor se face anonimizat, cu respectarea Regulamentului general privind protecţia datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia”.