În cadrul companiei Transelectrica, operarea SEN a devenit mult mai complexă, interția sistemului scade și se degradează frecvența, flexibilitatea sistemului se reduce și crește riscul producerii avariilor și a extinderii acestora.

Comercial, mai multe regenerabile integrate în sistem duc la creșterea dezechilibrelor și a prețului energiei de echilibrare, chiar la reducerea producției din regenerabil, cu consecințe negative legate de recuperarea investițiilor, și la creșterea volatilității prețurilor

Astfel, Transelectrica a ascis în analiza respectivă, “Odată cu creșterea țintelor de energie electrică regenerabilă și racordarea centralelor regenerabile apar o serie de dificultăți, cu consecințe negative asupra funcíonării SEN.

Dintre aceste probleme menționăm:

– creșterea complexității operării SEN prin reducerea substanțială a predictibilității, genarată de volatilitatea surselor regenerabile de producție a energiei și a pieței de energie electrică, a fluxurilor transfrontaliere de energie electrică care au la bază diferențele de preț între țări și regiuni la nivelul Europei. Sunt necesare aplicații avansate de prognoză a producției din surse de energie electrică regenerabilă, pentru a putea asigura un nivel rezonabil de adecvanță a SEN, dar și pentru pregătirea și preluarea variațiilor ridicate de producție, în special a celor eoliene, dar și a celor fotovoltaice, de la un moment la altul, de la o oră la alta. Programele de retrageri din exploatare ale centralelor și liniilor electrice trebuie să țină cont de evoluția producției de energie electrică regenerabilă, pentru siguranța alimentării cu energie electrică a consumatorilor, penru a evita apariția de congestii într-o anumită zonă, respectiv pentru a diminua reducerile de producție din surse regenerabile;

– scăderea inerției sistemului și degradarea frecvenței SEN. Frecvența sistemului reprezintă principalul parametru de funcționare, iar prin integrarea accelerată a surselor regenerabile de energie electrică sunt scoase din funcțiune centralele electrice clasice, ceea ce conduce la reducerea inerției sistemului, respectiv la variații considerabile ale frecvenței atunci când apar incidente care conduc la declanșarea surselor de producție sau când apar dezechilibre între producția și consumul de energie electrică. Una dintre preocupările specialiștilor în domeniu este identificarea soluțiilor și metodelor de creștere a inerției sistemului, prin mijloace noi, care să suplinească grupurile sincrone, care vor ieși din funcțiune, inclusiv prin dezvoltarea inerției sintetice;

– reducerea flexibilității sistemului și reducerea resurselor de echilibrare prin scoaterea din funcțiune a centralelor electrice clasice, care au capabilități tehnice superioare, respectiv cu flexibilitate ridicată de funcționare în domeniul de putere activă, în cele mai multe cazuri între 50 % din puterea nominală și puterea nominală, ceea ce face ca în viitor variațiile de consum, respectiv de producție să poată fi preluate mult mai dificil ca în prezent. Pe lângă perticiparea surselor de producție la echilibrarea sistemelor devine din ce în ce mai stringentă participarea consumatorilor în preluarea variațiilor de putere produsă și consumată. Devine din ce în ce mai evident faptul că33 necesarul de rezerve pentru echilibrarea sistemului va crește, iar în lipsa posibilităților de creștere a rezervelor se va ajunge frecvent la reducerea producției regenerabile;

– creșterea riscurilor de apariție a avariilor și de extindere a acestora. Volatilitatea și impredictibilitatea surselor de producție regenerabilă pot conduce la abateri semnificative între datele care au stat la baza evaluării și pregătirii sistemului pentru perioada următoare și cele înregistrate în realitate, acestea putând conduce la degradarea paramerilor de funcționare a sistemelor sau a unor zone de sistem, consecințele putând varia de la simple declanșări cu pierderi de producție și/sau consum, până la declanșarea în cascadă a echipamentelor din sistem, cu afectarea funcționării interconectate la nivel european, cu separarea unor zone ale sistemului sau chiar la colapsul total sau parțial al sistemului. De asemenea, centralele electrice regenerabile, față de cele clasice au capabilități tehnice mult diminuate, în special în ceea ce privește apărarea și restaurarea sistemului, de aceea sunt necesare metode și mijloace noi pentru surmontarea acestor capabilități.

Din punct de vedere comercial, instalarea masivă a centralelor din surse regenerabile va conduce la:

– creșterea dezechilibrelor cantitative și valorice ale entităților participante la Piața de Echilibrare, generată de reducerea flexibilității sistemului și a energiilor disponibile la reducere și lacreștere de putere în Piața de Echilibrare, de volatilitatea și de variația ridicată a producției din centralele electrice regenerabile. Creșterea necesarului de rezerve pentru echilibrarea sistemului va conduce inevitabil la creșterea prețurilor energiilor de echilibrare și implicit a costurilor cu dezechilibrele înregistrate;

– reducerea/pierderea de producție din surse regenerabile de energie, în condițiile în care este epuizată rezerva disponibilă la reducere de putere din centralele electrice clasice, pentru echilibrarea sistemului se apelează la reducerea producției din surse regenerabile de energie electrică, ceea ce poate conduce la reducerea indicatorilor economici ai investiției;

– volatilitatea prețurilor la energia electrică tranzacționată. În condițiile în care comercializarea energiei electrice se realizează pe principii de piață, bazate pe cerere și ofertă, volatilitatea producției de energie regenerabilă se va transfera și asupra prețurilor la energia electrică, atunci când aceasta este excedentară, prețurile vor scădea, prețurile putând deveni negative, așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă, iar când aceasta se va găsi în cantități insuficente, prețurile vor crește, ceea ce va putea conduce la o instabilitate a prețurilor, cu impact negativ atât asupra consumatorilor, cât și asupra producătorilor de energie electrică;

– impredictibilitate în recuperarea investițiilor. Volatilitatea prețurilor la energia electrică poate conduce la dificultăți și la abeteri semnificative ale veniturilor evaluate prin planul de afaceri față de veniturile real încasate, la durate de recuperare a investiției mult mai mari, inclusiv la o rentabilitate negativă a investiției. Spre exemplu, în orele cu radiație solară ridicată, se înregistrează cele mai mici prețuri ale energiei electrice pe Piața pentru Ziua Următoare cuplată.

O parte dintre deficiențele și problemele identificate odată cu integrarea masivă a centralelor din surse regenerabile vor putea fi rezolvate prin instalarea de surse de stocare a energiei electrice”.

 

Sursa – www.economica.net