Ultimul an în care compania aeriană a înregistrat profit a fost 2007.

”În proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, s-a estimat un rezultat brut negativ – pierdere, în valoare de 62.415.950 lei, în scădere cu 28,79%, respectiv cu suma de 154.348.660 lei faţă de rezultatul brut – pierdere, aprobat în bugetul de venituri şi cheltuiei aferent anului 2022, prin Ordinul MTI nr.470/2022 şi în scădere cu 20,53%, respectiv cu suma de 241.640.640 lei faţă de rezultatul brut – pierdere,  preliminat/realizat la data de 31.12.2022”, arată proiectul de act normativ.

Veniturile totale pentru acest an au fost estimate în valoare de 2.008.454.090 lei, mai mari decât preliminatul/realizatul anului 2022 cu 33,93%, respectiv cu suma de 508.835.630 lei.

Veniturile din producţia vândută, programate pentru anul 2023 în valoare de 1.554.097.890 lei, vor fi obţinute din prestarea serviciilor de transport aerian, mentenanţă, chirii şi din alte activităţi şi reprezintă 77,38% din totalul veniturilor în valoare de 2.008.454.090 lei.

În categoria veniturilor din producţia vândută, în valoare de 1.554.097.890 lei, veniturile din transportul pasagerilor şi cargo pe curse regulate (inclusiv operările blocked space agreements) în valoare de 1.340.458.830 lei, au fost programate în creştere cu 43,67%, respectiv cu suma de 407.463.190 lei faţă de  preliminatul/realizatul  anului 2022.

De asemenea, veniturile din transportul curselor de  pasageri  charter, au fost programate  în creştere cu 14,08%, respectiv cu suma de 24.819.210 lei.

”În planul de restructurare, profitabilitatea viitoare a Societăţii Comerciale Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române -TAROM, a fost analizată în diferite scenarii, reflectând potenţiale schimbări în condiţiile interne şi de piaţă, respectiv  în „scenariul de bază”- scenariul standard, considerat cel mai realist, potrivit căruia anul  2024 – ar fi anul în care rutele ajung profitabile iar anul 2023 – ar fi anul în care fluxurile de numerar devin pozitive şi „scenariul pesimist”- scenariu construit pornind de la scenariul de bază, cu anumite ajustări potrivit căruia anul 2027 – ar fi anul în care rutele ajung profitabile iar după anul  2029 – fluxurile de numerar ar deveni pozitive”, se arată în document.          

Indicatorii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, care se supun avizării Consiliului de Administratie şi aprobării AGA, sunt stabiliţi astfel încât să susţină obiectivele de afaceri propuse în ceea ce priveşte programul de zbor şi sunt corelaţi cu Business Planul 2020-2029 şi normele specifice de prudenţă.

Cheltuielile totale pe anul 2023 au fost estimate în valoare de 2.070.870.040 lei , în creştere faţă de preliminatul/realizatul anului 2022 cu 14,81%.

Cheltuielile totale au fost estimate în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 2023 pe baza programului de zbor cuprins în Planul de Restructurare 2020-2029 corelat cu parcul de aeronave previzionat în exploatarea companiei ţinând cont de necesităţile desfăşurării activităţilor şi activităţilor anexe, de ieşiri de aeronave prin vânzare dar şi de intrari de aeronave achiziţionate prin leasing financiar şi leasing operaţional.

De asemenea, sursele de finanţare a investiţiilor, prevăzute pentru anul 2023, în valoare de 115.524.700 lei, au fost estimate în creştere cu 4322,45%, respectiv cu suma de 112.852.030 lei  faţă de cele  preliminate/realizate în  anul 2022 şi sunt constituite din:

–  surse proprii în valoare de 32.930.050 lei;

–  credite de investiţii, în valoare de 82.594.650 lei.   

Numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 1.314 salariaţi, a fost estimat în scădere cu 4 salariaţi faţă de cel aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022, prin Ordinului MTI nr.470/2022.

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform  Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, în valoare de 10.592,85 lei/salariat, a fost estimat în creştere cu 18,03 faţă de cel preliminat/realizat în anul 2022.

La momentul întocmirii proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, compania Tarom înregistrează plăţi restante la bugetul de stat în valoare de 102.986.180 lei.

Până la finele anului 2023, compania îşi propune ca după aprobarea ajutorului de restructurare să obţină o reeşalonare a acestor sume. Plăţile restante în valoare de 507.648.640 lei, au fost estimate în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, în creştere cu 81,71% faţă de cele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 prin Ordinul MTI 470/2022 şi sunt compuse din:

·        102.986.180 lei la bugetul de stat;

·        404.662.470 lei la furnizorii interni şi externi.

Creanţele restante, în valoare de 11.721.840 lei, au fost programate în scădere cu 35,06% faţă de cele preliminate/realizate  la data de 31.12.2022.