Românii care nu fac cerere pentru închirierea unui loc de parcare de reședință, riscă să aibă contractul de închiriere al locului de parcare reziliat.

Astfel, bucureștenii din Sectorul 5 au parte de vești importante cu privire la locurile de parcare din zonă. din informaţiile unui mesaj publicat pe Facebook de către Comunicare Primăria Sector 5, Serviciul Parcaje Auto de Reședință va avea activitatea cu publicul suspendată până la data de 15 ianuarie 2023.

Drept urmare, cererile pentru închirierea unui loc de parcare de reședință pot fi depuse începând cu data de 16 ianuarie 2023 prin intermediul platformei parcari.sector5.ro.

Bucureștenii care riscă să rămână fără loc de parcare

În mesajul publicat pe rețelele de socializare există oameni în Sectorul 5 care riscă să rămână fără loc de parcare. Aceștia sunt cei care înregistrează debite restante la bugetul local pe anul precedent. Pentru aceștia, contractul de închiriere al locului de parcare va fi reziliat.

În plus, în comunicarea Primăriei Sector 5 mai spune că persoanele care nu au restanțe vor beneficia de prelungirea automată a contractului de parcare.

În plus, aceștia vor putea achita contravaloarea contractului de închiriere a locului de parcare până la data de 31 martie a acestui an.

Obligațiile părților în ceea ce privește locul de parcare

În Hotărârea 184/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare de reședință, pe raza Sectorului 5, aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București se afirmă că prețul contractului este cel stabilit prin actele normative în vigoare, și se va modifica, în mod automat și unilateral, ca urmare a modificării actelor normative.

Neplata la termen duce la sancțiunea rezilierii de drept a contractului.

Administratorul are următoarele obligații:

 • să asigure amenajarea, semnalizarea rutieră pe verticală și orizontală a parcajelor de reședință
 • să verifice în mod periodic modul de utilizare și întreținere al spațiului de parcare de reședință
 • să refacă în mod periodic marcajele atunci când este nevoie și unde este necesar
 • cu data închirierii prezentului contract se anulează orice acord/contract cu același obiect închiriat în scris anterior

Utilizatorul are următoarele obligații:

 • să ocupe locul de parcare indicat în contract
 • să achite anual taxele, impozitele, amenzile și alte obligații scadenta datorate bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București aflate în evidența DITL Sector 5
 • să respecte semnalizarea rutieră verticală și orizontală a parcajelor
 • să păstreze curățenia în parcaje, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă
 • să nu execute lucrări de reparații sau întrețineri auto pe locul de parcare, inclusiv spălarea/curățarea acestora
 • să nu ridice niciun fel de construcție ori să monteze dispozitive de blocare a accesului la locul de parcare utilizat
 • să nu transmită sau să cedeze unor terțe persoane locul de parcare, în caz contrar fiind direct răspunzător civil sau penal, iar contractul de închiriere al locului de parcare de reședință devine nul.