Sursă foto: telegrafonline.ro

Primăria Municipiului Medgidia a demarat procedura de licitație publică pentru executarea lucrărilor în cadrul proiectului de investiții intitulat “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială Spiru Haret din municipiul Medgidia, județul Constanța”. Valoarea totală estimată a achiziției este de 8.110.940,82 lei, fără TVA. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29.06.2023.

Proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Operațiunea B este dedicată clădirilor publice.

„Obiectivul general al proiectului vizează reducerea consumurilor de energie şi al emisiilor de carbon la nivelul clădirilor publice aflate în patrimoniul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Medgidia, judeţul Constanţa, respectiv a clădirii Şcolii gimnaziale nr. 3, din localitatea Medgidia, str. Theodor Aman, nr 44, lot 1, judeţul Constanţa, în care îşi derulează activitatea insituţita publică de învăţământ Şcoala Gimnazială Spiru Haret”, au declarat reprezentanţii administraţiei locale din Medgidia.

Scopul specific al proiectului constă în îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii prin implementarea unui set de măsuri propuse în Raportul de audit energetic. În cadrul proiectului, sunt planificate următoarele lucrări: izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat de 15 cm, placarea termică a terasei cu polistiren de 30 cm și refacerea plăcii de la parter pe sol, izolarea termică cu polistiren extrudat de 10 cm, înlocuirea tâmplăriei cu elemente energetic performante și grile de ventilație, înlocuirea corpurilor de iluminat cu tehnologie LED și senzori de prezență în băi și holuri, montarea panourilor radiante în băi cu termostat pentru încălzire, instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură în grupurile sanitare, montarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru generarea energiei electrice necesare clădirii, instalarea unui sistem de panouri solare pentru furnizarea apei calde de consum, înlocuirea centralei termice cu una nouă, implementarea unui sistem de climatizare VRF cu un număr redus de unități exterioare și montarea de baterii sanitare cu senzori.

La finalizarea investiției, clădirea va fi energetic eficientă. Durata proiectului este prevăzută până la data de 31.12.2023, iar valoarea totală a acestuia este de 11.442.990,90 lei, inclusiv TVA, din care 9.173.598,30 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din fonduri UE și bugetul de stat, iar 2.269.394,60 lei reprezintă cofinanțare și cheltuieli neeligibile din bugetul local.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.