Pe 9 mai, în ședința de Guvern, s-a aprobat un Memorandum privind evaluarea competențelor de citire, calcul și rezolvare a problemelor printre adulți cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani în România. Acest demers implică participarea la testarea PIAAC, cunoscută și sub numele de „PISA pentru adulți”, organizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). În urma aprobării, ministrul Educației și ministrul Muncii vor trimite OCDE o scrisoare oficială de confirmare a participării României la această evaluare.

România se alătură testării PIAAC

Testarea PIAAC va fi desfășurată în perioada 2024-2029, cu costuri estimate la 3,1 milioane de euro. Acoperirea cheltuielilor internaționale, care includ diferența dintre taxa de participare și grantul Erasmus+ acordat pentru perioada 2025-2027, va fi asigurată din bugetul alocat Ministerului Educației pentru anul 2025. Cheltuielile interne de implementare la nivel național vor fi, de asemenea, acoperite din acest buget.

Pentru implementarea activităților legate de PIAAC în România pentru perioada 2024-2029, Guvernul României va emite o hotărâre corespunzătoare, la propunerea Ministerului Educației și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, conform prevederilor memorandumului.

Descoperă și: Elevii din Polonia au scăpat de temele obligatorii: Cum s-a ajuns la această decizie

PIAAC evaluează competențele adulților în trei domenii esențiale: citire, calcul și rezolvarea problemelor. Acest program examinează capacitatea indivizilor de a aplica aceste competențe în diverse contexte, cum ar fi viața familială, locul de muncă și societatea în ansamblu. La nivel global, peste 40 de țări și teritorii participă la această evaluare internațională.

Pe lângă evaluarea competențelor individuale, PIAAC oferă o perspectivă asupra nivelului de alfabetizare al populației adulte și evidențiază discrepanțele dintre abilitățile oamenilor și cerințele pieței muncii. De asemenea, acesta pune în lumină nivelul de echitate în accesul la educație și mobilitatea educațională, precum și procesul de tranziție al absolvenților către piața muncii.

Aceste informații sunt esențiale pentru formularea și implementarea politicilor educaționale și de formare profesională, având în vedere necesitățile și provocările specifice ale societății contemporane.

Ce presupune organizarea PIAAC la nivel național, potrivit notei ministeriale din decembrie 2023

Fiecare țară participantă trebuie să instituie o rețea de instituții responsabile de coordonarea și gestionarea PIAAC și să desemneze un „centru național” care să aibă responsabilitatea implementării PIAAC conform standardelor și orientărilor internaționale, asigurând astfel comparabilitatea și calitatea rezultatelor.

În afara responsabilităților de gestionare, coordonare și comunicare, centrele naționale sunt însărcinate cu realizarea eșantionării la nivel național, traducerea și/sau adaptarea instrumentelor cognitive și a chestionarelor, coordonarea administrării atât a studiului pilot, cât și a studiului principal, gestionarea aspectelor operaționale legate de tehnologie, pregătirea și transmiterea unui fișier național de date către consorțiu, revizuirea rezultatelor la nivel național și internațional, precum și elaborarea rapoartelor naționale.

Toate centrele naționale sunt conduse de un Manager Național de Proiect (NPM), care beneficiază de sprijinul unei echipe care include un Coordonator IT, un Manager Național de Eșantionare (NSM) și un Manager Național de Date (NDM). Această structură managerială asigură o implementare eficientă și coerentă a programului PIAAC în fiecare țară participată.

Studiul PIAAC va fi implementat în România de către Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cu sprijinul mai multor entități, printre care se numără Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Institutul Național de Statistică, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, precum și Institutul Național de Cercetare în Domeniul Muncii și Protecției Sociale. Această colaborare între diverse instituții guvernamentale și de cercetare are ca scop asigurarea implementării eficiente și reușite a studiului PIAAC în România.

Sursa: edupedu.ro

Articolul România se alătură testării PIAAC (PISA pentru adulți) pentru evaluarea competențelor adulților apare prima dată în Pedagoteca.