Guvernul a pus în dezbatere publică un nou proiect de hotărâre care prevede acordarea unui sprijin financiar ce ajunge la 1.000 de euro pe lună. Cui se adresează acești bani și cum poți beneficia de ei, odată ce este aprobat de Executiv?

Astfel, ministerul Educației a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare.

În contextul financiaro-educativ al proiectului, programul de burse este asigurat din bugetul ministerului Educației, din fondul valutar al ministerului şi din donaţii.

Bursele au o valoare de minim 1.000 de euro pe lună

Din punct de vedere al proiectului, valoarea acestor burse se stabileşte anual, în funcție de țara în care se studiază, prin ordin al ministrului Educației și nu poate fi mai mic de 1 000 de euro/lună. De asemenea, bursa lunară se acordă doar pentru perioada stagiului efectiv realizat, cu prezență fizică, în străinătate.

Concret, cei care efectuează stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, postdoctorale și de cercetare vor beneficia de următoarele:

– o bursă lunară destinată plăţii unor taxe şcolare şi, eventual, acoperirii cheltuielilor de hrană și cazare, în limita cuantumurilor stabilite;

– transport dus-întors (cu avionul, cu trenul sau cu autocarul) din România până la locul de stagiu și retur, o singură dată pe an universitar;

– plata unui tarif suplimentar pentru bagaje de cel mult 32 kg, în afara celor incluse în costul biletului.

Sprijinul financiar este acordat selectiv

Însă, nu toți cei care studiază în străinătate vor beneficia de acest sprijin financiar. Selecţia persoanelor care vor beneficia de burse se face prin concurs organizat la nivel naţional de către Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii. Modul de organizare şi de desfăşurare a concursului, dar și condițiile financiare de acordare și de decontare a bursei se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului Educației.

Aşadar, „Oportunitatea acestui proiect de act normativ este susținută de necesitatea instituirii cadrului legal pentru formarea de specialiști în domeniile de interes pentru România (energie, bioeconomie, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate, mediu și schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate, sănătate etc.) și pentru instituțiile europene (afaceri transatlantice, studii economice europene, drept european, relațiile internaționale și diplomația UE, studii politice și de guvernanță europene etc.) în vederea creșterii reprezentării țării noastre la nivel european și consolidării profilului României în cadrul organizațiilor din care face parte.

În acest sens, proiectul național „România Educată” exprimă dezideratul de a facilita o intensitate crescută a mobilității internaționale pentru formarea cetățenilor activi, cu o cultură democratică, ancorați în valorile europene și adaptați contextului economic și social”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.