România a primit, la începutul acestei săptămâni, scrisori din partea Comitetului OCDE pentru oţel şi a Comitetului pentru construcţii navale, prin care partea română a fost informată despre finalizarea evaluării ţării noastre în cele două domenii. Prin parcurgerea acestei etape, România atinge încă două ţinte pe drumul către aderarea la una dintre cele mai relevante Organizaţii la nivel internaţional în domeniul politicilor publice.

”România a primit, la începutul acestei săptămâni, scrisori din partea Comitetului OCDE pentru oţel şi a Comitetului pentru construcţii navale, prin care partea română a fost informată despre finalizarea evaluării ţării noastre în cele două domenii. Prin parcurgerea acestei etape, România atinge încă două ţinte pe drumul către aderarea la una dintre cele mai relevante Organizaţii la nivel internaţional în domeniul politicilor publice”, informează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Considerat cel mai cel mai important obiectiv strategic naţional după cel al aderării ţării noastre la NATO şi la UE, procesul de aderare la OCDE reprezintă o prioritate inclusiv la nivelul MEAT, care este punct focal naţional pentru 5 comitete/grupuri de lucru ale OCDE: Comitetul pentru oţel, Comitetul pentru construcţii navale, Comitetul pentru comerţ, Comitetul pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat şi Comitetul pentru turism.

Mai mult decât atât, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (care se află sub coordonarea MEAT), se asigură punctul focal pentru Comitetul pentru Politica de Protecţie a Consumatorilor.

Scrisorile urmează prestaţiei foarte bune a delegaţiei României în cadrul reuniunilor celor două Comitete din primăvara acestui an, la Paris, unde pe agenda discuţiilor s-au aflat rapoartele de evaluare a ţării noastre din perspectiva alinierii la cele mai bune practici în domeniul siderurgiei şi construcţiilor navale şi găzduirii, în toamna anului trecut, de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT), a misiunii comune de evaluare pe cele două componente.

Evaluarea în cele două Comitete a reflectat evoluţia pozitivă a României în ceea ce priveşte:

strategiile de promovare a practicilor şi dezvoltării sustenabile a productivităţii şi competitivităţii în sectorul construcţiilor navale şi al producţiei de oţel;
transparenţa şi implicarea activă în forurile internaţionale din sectorul maritim, cum ar fi Organizaţia Maritimă Internaţională, Organizaţia de Cooperare economică la Marea Neagră şi Comitetul pentru construcţii navale;
cadrul normativ ce asigură condiţii de piaţă competitive în acord cu prevederile Uniunii Europene cu privire la ajutoarele de stat, România aderând, totodată, la acordurile Organizaţiei Mondiale a Comerţului cu privire la subvenţii şi la măsurile de contracarare a efectelor de distorsiune asupra comerţului şi pentru menţinerea unor condiţii de piaţă concurenţială;
tranziţia treptată a sectorului siderurgic către adoptarea metodei cuptoarelor cu arc electric (EAF) pentru fabricarea oţelului, în vederea atingerii neutralităţii carbonului. Astfel, politicile existente au potenţialul de a promova în continuare dezvoltarea durabilă a industriei siderurgice, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării competenţelor şi a oportunităţilor de angajare pentru a atenua impactul social al decarbonizării;
interes puternic în continuarea dialogului internaţional, ţara noastră aspirând să îşi îmbunătăţească politicile, practicile şi reglementările prin schimb de cunoştinţe şi colaborare cu ţările producătoare de oţel, organizaţii internaţionale, părţi interesate şi parteneri guvernamentali la nivel naţional;
într-un context marcat de crize succesive şi perturbări ale lanţurilor de aprovizionare, industria oţelului din România şi-a dovedit rezilienţa, precum şi rolul semnificativ în economia naţională, din perspectiva susţinerii altor ramuri industriale.