În urma centralizării rezultatelor inițiale obținute de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională (EN VIII) în sesiunea 2024, Ministerul Educației a publicat astăzi rezultatele. 74,4% au obţinut medii mai mari sau egale cu 5, iar 25,6% au obţinut medii mai mici ca 5. Un număr de 65 de absolvenți de gimnaziu au încheiat examenul cu media 10 (zece), față de 429 (anul trecut) și 221 (în anul 2022).

Evaluarea Națională 2024 – Rezultate înainte de contestații

La Evaluarea Națională din 160.467 candidaţi înscriși s-au prezentat la toate probele 152.903, prezența fiind de 95,3%.

Din cei 152.903 de candidaţi prezenți, un număr de:

– 113.708 candidaţi (74,4%) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5

– 39.195 candidaţi (25,6%) au obţinut medii mai mici ca 5

– 65 candidaţi au obţinut media 10

La proba de limbă şi literatură maternă:

– 119.088 candidaţi (77,6%) au note peste 5

– 407 candidaţi au obţinut nota 10

La proba de matematică:

105.122 candidaţi (68,7%) au note peste nota 5

1.060 de candidați au obținut nora 10.

La proba de limba maternă:

8.321 candidaţi (90,5%) au note peste 5

68 candidaţi au obţinut nota 10.

 

Rezultatele detaliate ale Evaluării Naționale 2024 înainte de contestații:

S-a înregistrat o rată de participare de 95,3%: au fost prezenți 152.903 absolvenți ai clasei a VIII-a dintr-un total de 160.467 de înscriși pentru a susține examenul. În ultimii doi ani, rata de prezență a înregistrat următoarele valori: 95,3% în sesiunea 2023 și 95,5% în sesiunea 2022.

Un elev a fost eliminat de la proba de Limbă şi literatură română, lucrarea acestuia fiind notată cu 1 (unu).

Dintre cei 152.903 elevi prezenți, 113.708 au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), rezultând o rată de 74,4% (rezultate în ultimii trei ani: 76,2% în anul 2023, 82,3% în anul 2022, respective 76,8% în anul 2021). 25,6% dintre elevi (39.195) au obținut medii sub 5, față de 17,73% în anul 2022 și 23,8% în anul 2023.

65 de absolvenți de gimnaziu au încheiat examenul cu media 10 (zece), față de 429 (anul trecut) și 221 (în anul 2022).

La proba de Limba și literatura română, 119.088 de elevi (77,6% – procent comparabil cu cel de anul trecut: 77,4%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 407 elevi au fost notați cu 10 (zece).

La proba de Matematică, 105.122 de elevi (68,7%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (procente anterioare: (75,4% – 2023 și 77,5% – 2022). Numărul notelor de 10 (zece): 1.060.

La proba de Limbă şi literatură maternă, 8.321 de elevi (90,5%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 (rezultate în anii precedenți: 90,1% – 2023 și 96,1% – 2022), iar 68 de elevi au obţinut nota 10 (zece).

Rezultatele au fost publicate în centrele de examen/unități de învățământ și pe site-ul dedicate (evaluare.edu.ro) pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

Codurile individuale vor fi distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Când pot fi depuse contestațiile?

Contestaţiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 3 iulie (în intervalul orar 16,00 – 19,00) şi 4 iulie (în intervalul orar 8,00 – 12,00).

Elevii care depun/transmit contestaţiile completează, semnează şi depun/transmit şi o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Documentele sunt semnate şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate marţi, 9 iulie.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul Evaluării Naţionale.

Conform datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene, peste 160.400 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost înscrişi în vederea susţinerii examenului, organizat în 3.392 de unităţi de învăţământ/centre de examen.

Articolul Rezultate la Evaluarea Națională: 74,4% dintre elevi au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 apare prima dată în Pedagoteca.