Ministerul Educaţiei a pus în consultare un proiect de ordin privind stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic.

Potrivit ordinului, directorii grădiniţelor cu program normal, care au personalitate juridică şi care funcţionează cu peste 8 grupe de copii şi minimum 150 de preşcolari, profesori pentru învăţământul preşcolar, sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 2 – 4 ore/săptămână în cadrul obligaţiei didactice de predare în specialitate, în alte unităţi de învăţământ, conform specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii.

De această prevedere beneficiază şi directorii grădiniţelor cu program prelungit/săptămânal şi creşelor cu personalitate juridică.

Laurențiu Constantin numit în ”Board of Directors” al Rețelei Europene de Muzică Veche

Directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de nivel primar şi/sau gimnazial sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 6 – 8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unităţile de învăţământ se află în una dintre următoarele situaţii:

* au peste 30 de formaţiuni de studiu;
* au între 20 şi 30 de clase de formaţiuni de studiu şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
* au cel puţin 10 clase inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul antepreşcolar/preşcolar;
* au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate de învăţământ cu predare în limba română;
* au secţii cu predare în limba română într-o unitate de învăţământ cu predare într-o limbă a minorităţilor;
* au între 20 şi 30 de formaţiuni de studiu şi au internat şi cantină.

Şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de nivel liceal/postliceal sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 6 – 8 ore/săptămână din norma didactică de predare.

„Directorii centrelor judeţene de excelenţă şi directorul Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă efectuează 4-6 ore/săptămână din norma didactică de predare”, mai prevede ordinul.

Articolul Proiect: directorii și inspectorii vor trebui să predea apare prima dată în Pedagoteca.