Proba scrisă a concursului național de Titularizare 2023 se desfășoară pe data de 12 iulie, potrivit calendarului oficial. Accesul candidaților în centrele de concurs a fost permis până la ora 8.00, iar examenul a început la ora 9, potrivit procedurii Ministerului Educației. Durata probei scrise este de 4 ore.

La nivel naţional sunt disponibile 6.837 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată: 5.945 în mediul urban şi 1.342 în mediul rural, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației.

Aproape 32.000 de candidați s-au înscris, conform datelor Ministerului Educației. Spre deosebire de anii trecuți, numărul lor a scăzut din 2021 și până în prezent. Cu toate acestea, numărul absolvenților din promoția curentă înscriși la examenul de titularizare în acest an este cel mai mare din ultimii 13 ani, peste 5700 de candidați, la aproape același nivel cu cel din 2010, an în care au fost tăiate salariile bugetarilor.

Potrivit procedurii, „accesul candidaților în centrele de concurs este permis până la ora 8.00Transmiterea plicurilor sigilate cu subiecte în sălile de concurs se realizează de către președinte și secretarul comisiei din centrul de concurs sau de membrii desemnați de președintele comisiei din centrul de concurs, astfel încât la ora 9:00 acestea să se poată desface în prezența candidaților.”

Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă.

După ce a fost deschis plicul cu subiectele, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele și semnează de predare, conform Ministerului Educației. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenți până la revenirea în sala de concurs. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungește, potrivit sursei citate anterior.

Candidații au obligația de a redacta lucrarea scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot realiza și cu creion negru, după cum se arată în procedură. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge.

Aceștia pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche (elină) și planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poștă”.

Când poate fi anulată lucrarea

Art. 6 – „(5) Înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii (inclusiv denumiri de unități de învățământ) care nu au legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.”

Cei eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2023-2024.