Grupul grec PPC, care a achiziţionat operaţiunile Enel din Romania, a anunţat că a realizat anul trecut un profit net de 485 de milioane de euro, de la pierderi de 9 milioane de euro în 2022.

”Profitul înainte de impozitare s-a ridicat la 622 de milioane de euro, comparativ cu pierderile de 26 de milioane de euro din 2022, în principal ca urmare a îmbunătăţirii profitabilităţii operaţionale. Rezultatele înainte de impozitare au fost, de asemenea, influenţate pozitiv de câştigul de 234 milioane de euro înregistrat în urma achiziţiei operaţiunilor Enel din România, evidenţiind evaluarea atractivă obţinută de PPC în tranzacţie. În plus, profitul înainte de impozitare din 2023 include câştigul de capital de 124 milioane de euro din vânzarea fostelor activităţi legate de cărbune către statul grec, care a fost înregistrat în rezultatele financiare din T2 2023. În 2022, rezultatele înainte de impozitare au fost influenţate pozitiv de 198 de milioane de euro, în principal legate de o reversare de177 de milioane de euro a deprecierii investiţiei în noua unitate de lignit Ptolemaida V. Profitul net s-a ridicat la 485 de milioane de euro de la pierderi de 9 milioane de euro în 2022”, arată grupul.

PPC a menţinut un grad de îndatorare (datorie netă/ EBITDA pro-forma) de 2x, cu mult sub plafonul autoimpus de 3,5x, datoria netă fiind de 3,2 miliarde de euro la 31.12.2023.

”PPC a continuat în 2023 tendinţa pozitivă din anii precedenţi, atingând repere cheie, în conformitate cu strategia sa de a valorifica oportunităţile care decurg din tranziţia energetică”, mai arată grupul.

Investiţiile totale au ajuns la 2,6 miliarde de euro, inclusiv achiziţia operaţiunilor Enel din România, cu o creştere semnificativă înregistrată în nivelul investiţiilor CAPEX în energie regenerabilă şi în distribuţie. Capacitatea instalată a PPC în surse regenerabile a ajuns la 4,6 GW la sfârşitul anului 2023, având în prezent proiecte de 2,8 GW în total în stadiul „În construcţie” sau „Gata de construcţie”, o capacitate care corespunde cu aproximativ 70% din nivelul rezidual necesară pentru atingerea obiectivului stabilit pentru 2026.

În afară de creşterea organică, PPC a urmărit oportunităţi suplimentare în domeniul energiilor regenerabile, intrând într-un acord strategic cu Intrakat Group pentru dezvoltarea în comun a unui portofoliu de surse regenerabile de 2,7 GW, având în prezent un portofoliu brut de proiecte de aproximativ 18GW.

Ca urmare a transformării majore care a început în 2019, PPC reîncepe distribuţia de dividende după 10 ani. Consiliul de Administraţie va propune Adunării Generale Anuale a acţionarilor un dividend de 0,25 euro/acţiune.

În conformitate cu angajamentul său de a deveni un jucător principal în domeniul energiei curate şi al infrastructurii şi serviciilor critice din SEE, PPC şi-a crescut capacitatea de energie regenerabilă la 4,6 GW în 2023, în urcare cu 32%, investind în acelaşi timp 0,8 miliarde de euro în proiecte de energie regenerabilă şi distribuţie, o majorare de 61% faţă de 2022. În acelaşi timp, PPC şi-a redus şi mai mult emisiile de CO2 de tip Scope 1 cu 34%, de la 14,8 milioane de tone în 2022 la 9,7 milioane de tone în 2023, făcând un alt pas decisiv către un portofoliu de generare mai verde. Aceste eforturi s-au reflectat şi în ratingul CDP, care a crescut la B- în 2023, marcând o îmbunătăţire cu patru trepte.

Creşterea profitabilităţii operaţionale în 2023, cu EBITDA recurent de 1,3 miliarde de euro, în creştere cu 35%, determinată de contribuţia mai mare a activităţii de distribuţie şi de achiziţia operaţiunilor Enel în România din 25.10.2023. Pe o bază pro forma, luând în considerare contribuţia operaţiunilor din România pentru întregul an 2023, EBITDA recurentă a ajuns la 1,5 miliarde de euro.

Rezultatele din 2023 au fost afectate de elemente excepţionale de 32 de milioane de euro în total, legate în principal de provizioane pentru plăţi compensatorii, în timp ce rezultatele din 2022 au fost de 302 milioane de euro în total, în principal legate de contribuţia extraordinară impusă producătorilor de energie electrică pentru perioada 1.10.2021-30.6.2022 şi de provizioanele pentru plăţi compensatorii.

„2023 a fost un alt an crucial pentru PPC, cu rezultate puternice, progrese în planul nostru privind energia regenerabilă, reducerea amprentei noastre de carbon şi încheierea unei achiziţii majore care ne oferă oportunitatea de a deveni un jucător de top în Europa de Sud-Est pentru utilităţi curate şi infrastructură critică. Restabilim distribuirea dividendelor după 10 ani, ca urmare a transformării majore a PPC care a început în 2019. Acum am asigurat aproape 70% din capacitatea reziduală necesară pentru a ne atinge obiectivul pentru 2026 privind capacitatea de energie regenerabilă, reducând substanţial riscul de execuţie al planului nostru. Continuăm să profităm de poziţia noastră integrată, care a oferit rezilienţă în rezultatele noastre, având în acelaşi timp angajamentul natural pentru investiţiile noastre în domeniul energiilor regenerabile. Strategia pe care am urmat-o a început să dea roade şi suntem încrezători că îndeplinirea planului nostru va creşte în cele din urmă şi mai mult valoarea pentru acţionarii noştri, clienţii noştri şi societate”, spune Georgios Stassis, preşedinte şi director executiv al Public Power Corporation.