Mark Weidemaier și Mitu Gulati, de la Universitățile din Carolina de Nord și, respectiv, Virginia, predau frecvent împreună cursuri despre datoria suverană. De asemenea, ei găzduiesc podcastul Clauses and Controversies (Clauze și controverse). Citiți literele mici ale unui contract de obligațiuni şi consultați Definițiile acestuia: zeci de pagini de detalii tehnice, toate înainte de prima […]