CentreZI RO este o rețea națională a centrelor de zi dezvoltată de Organizația Umanitară CONCORDIA, împreună cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală, în cadrul proiectului COMPASS – Comunitate, Participare, Sustenabilitate. Rețeaua a fost înființată în 2021, iar în prezent aceasta a ajuns la 143 de membri activi în comunitățile din care fac parte, atât la nivel urban, cât și rural.

Ce își propune Rețeaua Națională a Centrelor de Zi

Rețeaua Națională a Centrelor de Zi își propune să contribuie la ruperea cercului sărăciei extreme și a injustiției sociale prin susținerea intervențiilor integrate și investiții în prevenirea abandonului familial și educațional pentru orice categorie de vulnerabilitate a copilului.

Prin vocea comună a rețelei, centrele de zi își vor face auzite nevoile, astfel încât tot mai mulți copii defavorizați din zonele marginalizate să beneficieze de servicii sociale pentru a avea o viață decentă și pentru a deveni adulți independenți și contributori în societate.

“Am construit Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru a înțelege mai bine nevoile cu care se confruntă acestea și pentru a le putea sprijini, adresându-ne sistemic autorităților publice locale și centrale. Acum, după doi ani de funcționare, știm concret situația, la nivel național. În acest moment, centrele de zi pentru copii, la nivel local nu acoperă decât 30% din necesarul social, atât din punct de vedere numeric, dar și al serviciilor în centrele deja existente, din cauza subfinanțării. Din estimările noastre, necesarul ar fi 3000 de astfel de centre. Este nevoie de un impuls major din partea tuturor factorilor decidenți pentru deblocarea situației”, declară Diana Certan, director executiv al Organizației Umanitare CONCORDIA.

În proiectul centrelor de zi dezvoltat de Concordia au fost implicați până în prezent peste 1500 de stakeholderi, beneficiari și profesioniști din sistemul social. Peste 600 de copii, tineri și adulți au fost impactați de acțiunile programului.

În cadrul rețelei au loc vizite de schimb de experiență organizate în centrele de zi membre ale rețelei, întâlniri trimestriale și grupuri de lucru în cadrul cărora sunt abordate tematici de interes comun ale profesioniștilor care lucrează în cadrul centrelor de zi (finanțarea serviciilor, formarea profesioniștilor din sistem, standardele de calitate).

În cadrul proiectului a fost organizată pe 26 septembrie conferința națională – “Centrele de zi – investiții în prevenirea abandonului familial și școlar”. La conferință au participat atât reprezentanți ai centrelor, cât și factori decidenți, politici și administrativi, în încercarea de a găsi cele mai bune soluții în ceea ce privește dezvoltarea și finanțarea acestor centre.

În cadrul proiectului a fost elaborat un document de poziție în urma unui proces participativ și colaborativ, având ca subiect finanțarea, care își propune să evidențieze necesitatea finanțării de la bugetul de stat a serviciilor de prevenție, precum și faptul că diversificarea și creșterea instrumentelor de finanțare pentru centrele de zi trebuie să aibă la bază principiul “resursă urmează beneficiarul”.

Un mecanism de finanțare directă a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor din centrele de zi, din sume defalcate din TVA ale bugetului de stat, reprezintă cea mai sigură, sustenabilă și eficientă formă de finanțare a serviciilor licențiate atât de furnizori publici cât și privați.

Este necesar ca factorii de decizie să prioritizeze finanțarea adecvată prin diversificarea surselor de finanțare și îmbunătățirea eficienței mecanismelor de plată pentru a asigura furnizarea de servicii sociale de înaltă calitate, prin care se implementează astfel politicile publice asumate de România pentru reducerea sărăciei în rândul copiilor.

La nivel național există 860 centre de zi pentru copii, dintre care 74% sunt în mediul urban și doar 26% în mediul rural. Mediul rural rămâne în continuare insuficient acoperit de servicii sociale pentru populația care are cu adevărat nevoie de acestea.

CentreZI RO este înființată, dezvoltată și gestionată în cadrul proiectului COMPASS – Comunitate, Participare, Sustenabilitate, prin care s-au alocat peste 220.000 euro prin programul Active Citizens Fund, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Cum funcționează centrele de zi și care este rolul acestora

Copiii și familiile care sunt afectați sever de dificultățile socio-economice se confruntă de cele mai multe ori cu lipsa unei mese calde,  a hainelor, rechizitelor și chiar a unor condiții de locuit pentru copii și părinți, până la neglijare și abandon familial și școlar.

Una dintre cele mai bune soluții care pot ameliora aceste situații sunt serviciile sociale de tip centre de zi. Pentru a crește eficiența acestor servicii, a fost creată prima rețea a centrelor de zi din România – CentreZi RO, care contribuie la dezvoltarea a peste 40 de comunități insuficient deservite din mediul rural și urban.

Viziunea rețelei CentreZI RO este de a aduce împreună cât mai mulți profesioniști din centre care lucrează zi de zi cu copiii și familiile acestora, creând oportunități de dezvoltare prin colaborare, suport, implicare, împreună formând o comunitate și o voce unitară.

Descoperă și: Organizația Umanitară CONCORDIA lansează CentreZi RO – Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflați în Risc de Sărăcie

În România, de-a lungul ultimilor ani, centrele de zi au devenit servicii care încorporează esența acțiunii sociale, atunci când vine vorba de sprijinul acordat persoanelor vulnerabile. Sunt centre unde se face prevenție și sunt ajutați copiii aflați în situațiile cele mai grave de marginalizare sau excluziune, sunt locuri unde se lucrează multidisciplinar și integrat, se face asistență unu la unu, bazată pe nevoi și toate acestea în modul cel mai flexibil, pragmatic și creativ cu putință.

Ele au devenit nu doar locuri sigure și prietenoase pentru copii și tineri, dar sunt laboratoare de inovație și de dezvoltare pentru grupuri foarte mari de copii și familii vulnerabile. Astfel, investiția în centrele de zi este cea mai sigură și necesară investiție în viitorul copiilor care se confruntă cu efectele sărăciei, discriminării, marginalizării sau excluziunii.

Dragoș PÎSLARU – Membru al Parlamentului European, Președinte Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale:

“A investi în serviciile sociale pentru copii este o investiție în viitorul României, nu este o cheltuială. Investim un 1 Euro şi primim înapoi între 7 şi 14 Euro. Dacă nu facem această investiţie, România va rămâne la periferia Europei. Oportunităţi sunt:  pe PNRR, fonduri de coeziune, Garanția pentru copii, dar Europa nu poate să oblige statele membre să le folosească. România a rămas între ultimele trei ţări care nu au trimis planul de acţiune pentru Garanţia pentru copii deşi termenul era 15 martie 2022. Tot ce îmi doresc este să văd cum se va prioritiza asta, cum putem folosi pârghiile europene. Finanțările europene nu pot reprezenta singura soluție pentru finanțarea serviciilor sociale.”

Articolul Organizația Umanitară CONCORDIA: “La acest moment, centrele de zi pentru copii la nivel local nu acoperă decât 30% din necesarul social. Este nevoie de un impuls major din partea tuturor factorilor decidenți pentru deblocarea situației” apare prima dată în Pedagoteca.