Guvernul anunţă, luni seară, publicarea în Monitorul Oficial a O.

Actul normativ a fost adoptat ”având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice, ţinând cont că în iunie 2021 Consiliul Uniunii Europene a emis o recomandare României pentru a pune capăt situaţiei de deficit excesiv până cel târziu în 2024, stabilind ţintele de deficit ESA la 8,0% din PIB pentru 2021, 6,2% din PIB pentru 2022, 4,4% din PIB pentru 2023 şi 2,9% din PIB pentru 2024”.

Actul normativ prevede, între altele, obligaţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, de a dispune măsurile necesare în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul ”Bunuri şi servicii”.

Încetează achiziţiile de diferite bunuri, dar OUG prevede că ”ahiziţiile publice aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor definitiva”.

”În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante”, se arată în document, dar există şi o serie de excepţii.

”În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de subordonare şi de finanţare, poate deţine calitatea de membru al consiliului de administraţie şi/sau de membru al consiliului de supraveghere la maximum două întreprinderi publice sau în organele de conducere ale altor entităţi deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale al căror sediu se află pe teritoriul României”, prevede actul normativ.

În termen de 30 de zile toţi cei care sunt vizaţi îşi vor anunţa opţiunea.