OMV Petrom anunţă hotărârile adoptate în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor, care au avut loc în data de 26 aprilie 2023.

 

Acţionarii au aprobat astfel distribuirea de dividende record în valoare de peste 2,3 miliarde lei aferente anului financiar 2022 şi investiţii de aproximativ 6 miliarde lei pentru anul 2023, cu potenţial de creştere de peste 1 miliard de lei. Acţionarii au aprobat totodată delistarea de a Bursa de Valori din Londra a certificatelor globale de depozit (GDR-uri) emise de Citibank N.A.

”2022 a fost fără precedent din punct de vedere al condiţiilor de piaţă şi al rezultatelor. Prin urmare, vom creşte investiţiile în România cu aproape 70%, la 6 miliarde de lei şi vom distribui dividende record în valoare de peste 2,3 miliarde lei”, spune Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat propunerea Directoratului de a distribui dividende de bază record în valoare brută de 0,0375 lei/acţiune pentru anul financiar 2022, reprezentând o creştere anuală de 10%. Valoarea totală brută a dividendelor de distribuit se ridică la peste 2,3 miliarde de lei, reprezentând 23% din profitul net pentru anul 2022.

Dividendele vor fi distribuite acţionarilor înregistraţi la data curentă. Aproape 1 miliard de lei va fi distribuit acţionarilor români, care deţineau la 31 decembrie 2022 peste 40% din acţiunile companiei. Din această sumă, peste 480 de milioane de lei vor fi distribuite către statul român, care deţine, prin Ministerul Energiei, 20,7% din acţiunile OMV Petrom S.A.

AGOA a aprobat un buget de investiţii de aproximativ 7 miliarde lei care include 6 miliarde lei investiţii planificate şi 1 miliard lei buget contingent pentru a acoperi posibilitatea accelerării unora dintre proiectele noastre strategice şi a altor oportunităţi de investiţii.

În cadrul AGOA s-a aprobat numirea a trei membri in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, respectiv Reinhard Florey, Katja Tautscher şi Berislav Gaso, anterior membri interimari ai Consiliului de Supraveghere, care se alătură membrilor din prezent, şi anume Alfred Stern, Martijn van Koten, Niculae Havrileţ, Răzvan-Eugen Nicolescu, Marius Ştefan şi Jochen Weise.

Budăi e de acord cu pensionarii speciali reangajați la stat și nu vrea tăieri de ”venituri”

De asemenea, in cadrul AGOA a fost aprobată numirea KPMG Audit SRL ca nou auditor financiar pentru auditul situaţiilor financiare 2023.