Anunțul Listei Conținuturilor pentru Simularea Examenului de Bacalaureat 2024 a fost Făcut Public în Monitorul Oficial. Potrivit Calendarului Anunțat de Ministerul Educației, Proba Scrisă de Simulare a Exameneului Național de Bacalaureat începe pe 4 Martie, cu Testul la Limba și Literatura Română. Elevilor le vor fi Comunicate Rezultatele Simulării pe 15 Martie.

Modificări în Programa de Examinare pentru BAC 2024

În anul școlar 2023-2024, simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat cuprinde următoarele discipline: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Calendar simulare Bac 2024

4 martie 2024 Proba E) a) — proba scrisa — Limba si literatura romana
5 martie 2024 Proba E) c) — proba scrisa — proba obligatorie a profilului
6 martie 2024 Proba E) d) — proba scrisa — proba la alegere a profilului si specializarii
7 martie 2024 Proba E) b) — proba scrisa — limba si literatura materna
15 martie 2024 Comunicarea rezultatelor
Activitatile din cadrul simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2023—2024, se realizeaza utilizand platforma dedicata evaluarii digitalizate.
Desfasurarea simularii se realizeaza in baza unei proceduri, care va fi comunicata inspectoratelor scolare. Procedura va cuprinde si prevederi privind desfasurarea evaluarii digitalizate. Notele obtinute la simularile nationale nu se trec in catalog. Prin exceptie, la solicitarea scrisa a elevului, notele obtinute la simularile nationale pot fi trecute in catalog.

Lista continuturilor eliminate din programa pentru simulare Bac 2024

Limba si literatura romana

Pentru simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2023—2024, este valabila programa aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national — 2014, din care sunt exceptate urmatoarele continuturi:
• textul dramatic postbelic;
• perioada postbelica;
• autorii canonici: Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

Matematica programa M_mate-info

Matematica programa M_st-nat

Matematica programa M_tehnologic

Pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2023—2024, sunt aplicabile următoarele programe, cu excepțiile menționate:

Limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematica, istorie, fizica, chimie, biologie, informatica, geografie, logica, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, și filosofie, cu excepția capitolului Sisteme de ecuații liniare din matematică.

Descoperă și: Ministerul Educației anunță: Elevii din București și din alte 25 de județe intră în vacanța de schi începând de vineri. Modulul 4 începe pe 26 februarie.

În ceea ce privește Istoria, programele sunt valabile conform Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010, cu excepția următoarelor conținuturi:

  • Aspectele referitoare la faptele istorice desfășurate în secolul al XX-lea din conținutul statului român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII—XX);
  • Romania postbelică. Stalinism, național-comunism și disidența anticomunistă. Construcția democrației postdecembriste.

La Anatomia și fiziologia umană, genetica și ecologia umană, programele sunt valabile conform Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010, cu excepția unor conținuturi precum genomul uman și caracteristicile ecosistemelor antropizate.

Biologia vegetală și animală, Informatica, Fizica, Chimia, Geografia, Logica, argumentare și comunicare, Psihologia, Sociologia, Economia, și Filosofia respectă programele aprobate prin ordinele ministerului educației menționate, cu anumite excepții în cazul filosofiei, unde sunt eliminate anumite conținuturi referitoare la politica, cunoaștere și anumite teorii politice.

Este important ca elevii să fie informați cu privire la aceste excepții pentru a se pregăti adecvat pentru simularea examenului de bacalaureat.

Sursa: portalinvatamant.ro

Articolul Modificări în Programa de Examinare pentru BAC 2024: Conținuturile Eliminate în Limba Română, Matematică, Istorie, Biologie și Geografie apare prima dată în Pedagoteca.