Guvernului României a anunţat că s-a aprobat acordarea unor serii de ajutoare şi pentru anul în curs şi cine va beneficia de aceşti bani şi despre ce sume vorbim, mai exact.

În cadrul anunţului făcut în urmă cu puţin timp de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), va continua şi acest an implementarea unor serii de măsuri care să să preîntâmpine şi să compenseze efectele sociale destructive, cauzate de contextul macroeconomic, asupra grupurilor aflate în situație de risc.

Pe termen lung, prin Programele Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 și Educație și Ocupare 2021–2027, Guvernul urmărește să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile atât în ceea ce privește asigurarea accesului la servicii cât și prin implementarea unor măsuri care să sprijine nevoile imediate.

Printre măsurile de sprijin care vor continua şi în 2023 se numără acordarea de trusouri pentru nou-născuţi şi finanţarea echipamentelor speciale pentru persoanele cu dizabilități. Iată mai multe detalii despre fiecare dintre ele.

Tichete sociale de 2.000 de lei pentru aceste mame

În contextul informaţiilor oferite de către MIPE, mamele și copiii nou-născuți din categoriile cele mai defavorizate vor primi un ajutor în valoare de 2.000 lei pentru trusouri, în primele 3 luni de la nașterea copiilor.

Concret, sprijinul financiar va fi acordat prin tichete sociale pe suport electronic.

Din punct de vedere financiar, bugetul total al programului este de 12 milioane euro, sumă alocată prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

În cadrul acestui program, beneficiarii vor fi:

  • mamele cărora le‑a fost stabilit dreptul la venitul minim garantat;
  • mamele care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;
  • mamele cu dizabilități;
  • mamele aflate temporar în situații critice de viață – victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale;
  • mame și care nu dețin acte de identitate și nu pot accede la drepturile civile;
  • mamele minore;
  • mamele – cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Sprijin vital pentru persoanele cu dizabilităţi din România

În plus, programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 are în vedere susținerea unor măsuri destinate oferirii de suport pentru încadrarea în muncă, dar și pentru cei care necesită sprijin în vederea exercitării capacității de exercitiu legale.

Tehnologiile asistive (rampe electrice, softuri de citire pentru nevăzători etc.) pentru persoane cu dizabilități au un preț ridicat ce nu poate fi acoperit de majoritatea celor care au nevoie de un asemenea dispozitiv.

În perioada 2014–2020 astfel de dispozitive au fost finanțate prin Programul Operațional Capital Uman, dar doar pentru o parte dintre persoanele cu vârsta între 18 și 64 de ani.

În România, peste 7.000 persoane cu dizabilităţi, cu vârsta între 18 şi 65 ani au primit vouchere în cuantum de până la 5.000 euro pentru a‑și procura echipamente care să le îmbunătățească viața și să le dea, totodată, șansa la o activitate remunerată: cititoare pentru nevăzători, fotolii rulante, proteze audio, elevatoare, diverse instrumente ajutătoare pentru scriere sau desen dar și instrumente  manipulatoare robotizate, printre altele.

În contextul acestei măsuri care va continua va include şi va acoperi şi nevoile minorilor și ale vârstnicilor cu dizabilități în această privință.