”Fie că este vorba despre afaceri construite cu fonduri europene, fie că este vorba despre servicii publice esenţiale cum sunt cele de sănătate, educaţie timpurie sau intervenţie în situaţii de urgenţă, accesul la finanţare din fonduri europene şi-a multiplicat efectele la nivelul comunităţii. Dezvoltarea unui business local înseamnă locuri de muncă, investiţia în spitale înseamnă acces sporit la servicii de îngrijire a sănătăţii şi o mai bună calitate a acestora pentru locuitorii din zonă, investiţia în creşe susţine creşterea gradului de ocupare în rândul tinerilor cu copii mici, mai ales într-o regiune în care există risc ridicat de sărăcie şi excluziune socială, iar intervenţia promptă în caz de urgenţă este condiţia esenţială pentru apărarea integrităţii persoanei şi bunurilor. Pentru perioada 2021 – 2027, bugetul special dedicat dezvoltării Regiunii Nord-Est, prin Programul regional, este de 1,75 miliarde euro, sumă căreia i se adaugă investiţiile ce pot fi finanţare prin programele naţionale şi prin PNRR”, a declarat ministrul Marcel Boloş.

Proiecte finanţate din bani europeni la Vaslui

Potrivit MIPE, printre obiectivele vizitate de oficialii români şi europeni la Vaslui se află Spitalului Judeţean Vaslui, inclus pe lista unităţilor medicale ce vor fi finanţate prin PNRR cu o finanţare de 78 de milioane de euro.  

”Unitatea medicală din Vaslui a beneficiat de alte 5 proiecte de investiţii din fonduri europene prin POR, POCU şi POIM, în valoare totală de 26 milioane euro”, a mai transmis MIPE.

Tot prin POR a fost finanţată construirea şi dotarea unei creşe cu program prelungit pentru un efectiv de maximum 72 de antepreşcolari din Vaslui.

”Proiectul propus are în vedere asigurarea unei infrastructuri educaţionale de nivel antepreşcolar care să corespundă în primul rând normelor igienico-sanitare, normelor de securitate la incendiu şi care să deservească totodată populaţia anteprescolară conform estimărilor pentru perioada de operare a investiţiei. Bugetul total alocat acestei investiţii este de 7 milioane de lei”, a mai transmis ministerul.

Potrivit instituţiei, comisarii europeni Elisa Ferreira şi Nicholas Schmit, împreună cu ministrul Marcel Boloş şi reprezentanţii autorităţilor locale şi-au continuat vizita în judeţul Vaslui la Fabrica de preparate din carne de pui ”Safir”, afacere locală care în cei 30 de ani de activitate, s-a dezvoltat şi s-a extins prin investiţii şi prin accesarea fondurilor europene, creând peste 700 de locuri de muncă în comunitate.

Obiective vizitate la Iaşi

MIPE a mai precizat că vizita obiectivelor finanţate din fonduri europene în judeţul Iaşi a inclus Centrul de Simulare Medicală, dezvoltat în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020.

”Operaţionalizarea centrului de simulare este esenţial predării medicinei aplicate, asigurând-se participarea, simultan, la un proces educaţional de calitate ce acoperă cel puţin două domenii de specializare inteligentă, pentru 510 studenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi. Proiectul finanţat prin POR include dotarea centrului cu echipamente şi software”, a precizat MIPE.

Oficialii ministerului au menţionat că oficialii au mai vizitat centrul de refugiaţi ucraineni din Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, respectiv Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare în Stingerea Incendiilor şi de Căutare-Salvare a Supravieţuitorilor.

Programul Regional Nord – Est 2021 – 2027, investiţii de 1,75 miliarde de euro pentru 6 judeţe din zonă

”Obiectivul general al investiţiilor realizate prin Programul Regional Nord – Est 2021 – 2027 este unei dezvoltarea echilibrată a zonei bazată pe un proces de creştere economică inteligent, durabil şi incluziv, care sa conducă la creşterea calităţii vieţii şi reducerea decalajelor de dezvoltare intra şi inter regionale”. A transmis MIPE.

Programul va finanţa investiţii de 1,75 miliarde euro pentru judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui

În Programul Regional Nord – Est sunt incluse 8 priorităţi de investiţii:

O regiune mai competitiva, mai inovativa – buget: 420 milioane euro;

O regiune mai digitalizata – buget: 101 milioane euro;

O regiune durabila, mai prietenoasa cu mediul – buget: 391,98 milioane euro;

O regiune cu o mobilitate urbana mai durabila – buget: 277,31 milioane euro;

O regiune mai accesibila – buget: 182,16 milioane euro;

O regiune educata – buget: 192,1 milioane euro;

O regiune mai atractiva – buget: 120,41 milioane euro;

Asistenţă tehnică – buget: 74,23 milioane euro.

Rezultate aşteptate:

244 km drumuri noi, reconstruite sau modernizate;

290.034 mp spaţiu deschis creat sau reabilitat în zone urbane;

823 IMM-uri sprijinite pentru digitalizare;

686 operatori economici sprijiniţi şi 80 de întreprinderi noi;

838 locuinţe locuinţe cu performanţă energetică îmbunătăţită;

188 mp clădiri publice cu performanţă energetică îmbunătăţită;

10 conexiuni intermodale noi sau modernizate;

72 staţii de încărcare electrice.

Anul acesta prin Programul Regional Nord – Est vor fi lansate 17 apeluri de proiecte, în valoare totală de aprox. 959 milioane euro, în domenii precum:

Cercetare, dezvoltare, inovare (aprox. 76 milioane euro);

IMM şi antreprenoriat (aprox. 38 milioane euro);

Digitalizare (aprox. 31 milioane euro);

Energie şi eficienţă energetică (aprox. 212,5 milioane euro);

Calitatea aerului (aprox. 45 milioane euro);

Mobilitate urbană (aprox. 174,5 milioane euro);

Infrastructura de transport (aprox. 182 milioane euro);

Educaţie (aprox. 89 milioane euro);

Turism (aprox. 111 milioane euro).