”Din al doilea trimestru al acestui an vor putea fi accesate finanţările destinate domeniilor educaţiei şi accesului pe piaţa muncii, prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021 – 2027. Cele 18 apeluri programate a fi lansate în cursul acestui an au un buget total de 1,15 miliarde de euro şi vor finanţa intervenţii care vizează activarea potenţialului antreprenorial al tinerilor, servicii integrate pentru ocupare, corelarea studiilor terţiare cu cerinţele de pe piaţa muncii, dezvoltarea şi implementarea unor programe universitare, stagii pentru studenţi, orientare în carieră şi formare profesională pentru persoanele cu nivel redus de educaţie, stagii de practică pentru elevii din învăţământul profesional şi tehnic”, a transmis, duminică, MIPE, într-un comunicat de presă.

Ministrul Marcel Boloş a precizat că, separat de investiţiile în proiecte de infrastructură sau în serviciile publice esenţiale precum sănătatea, Programul Educaţie şi Ocupare  oferă oportunitatea de a investi în cea mai importantă resursă pe care o avem: oamenii.

”Ştim cu toţii care sunt efectele migraţiei forţei de muncă din România ultimilor ani. Suntem totodată conştienţi de faptul că deficitul actual de forţă de muncă nu poate fi recuperat decât prin investiţia în educaţie şi prin corelarea acesteia cu cerinţele angajatorilor. Programul Educaţie şi Ocupare ne deschide accesul la educaţie, formare şi calificare, dar şi acces pe piaţa muncii pentru tineri, sprijină persoanele inactive, şomerii de lungă durată şi persoanele din categoriile vulnerabile să se integreze pe piaţa muncii, oferă finanţare pentru învăţământul profesional şi tehnic, dar şi pentru formarea continuă a adulţilor. La finalul perioadei, vom avea 280.000 de tineri sprijiniţi să intre pe piaţa muncii. De asemenea, prin PEO vom oferi sprijin persoanelor vulnerabile să îşi continue educaţia şi să obţină calificare şi un loc de muncă. Programul Educaţie şi Ocupare va sprijini, în total, circa un milion de români să dobândească o educaţie şi să devină activi pe piaţa muncii, fiind pregătiţi pentru meseriile pe care avansul tehnologic le aduse”, a declarat ministrul Marcel Boloş.

Potrivit MIPE, primele 8 apeluri de proiecte finanţate prin Programul Educaţie şi Ocupare vor fi lansate în cel de-al doilea trimestru al acestui an, alte 6 fiind programate pentru perioada iunie – septembrie 2023, în timp ce în ultimul trimestru al anului 2023 vor fi deschise 4 apeluri.

Programul Educaţie şi Ocupare (PEO) stabileşte priorităţile de investiţii finanţate din Fondul Social European+, în sprijinul implementării Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă 2021-2027 şi a Strategiei România Educată. Obiectivul major în domeniul ocupării este ca piaţa muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-activă şi bazată pe inovare socială, urmărind valorificarea potenţialului uman, în condiţii de echitate, prin creşterea relevanţei sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, în contextul utilizării şi dezvoltării competenţelor digitale şi antreprenoriale şi promovării unui mediu stimulativ pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

”Prioritizarea intervenţiilor a pornit de la nevoia de investiţii pentru creşterea accesului la ocupare, pentru anticiparea nevoilor de competenţe şi furnizarea de măsuri pentru tranziţii şi mobilitate pe piaţa muncii, precum si din nevoia de a crea un sistem de educaţie accesibil pentru toate categoriile de elevi şi studenţi, relevant pentru piaţa muncii şi stimulativ pentru învăţarea pe tot parcursul”, a transmis MIPE.

Programul Educaţie şi Ocupare va finanţa zece priorităţi de investiţii:

Modernizarea instituţiilor pieţei muncii;

Valorificarea potenţialului tinerilor pe piaţa muncii;

Creşterea accesului pe piaţa muncii pentru toţi;

Antreprenoriat şi economie socială;

Îmbunătăţirea participării copiilor la educaţia antepreşcolară şi preşcolară;

Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi creşterea accesului şi a participării grupurilor dezavantajate la educaţie;

Creşterea calităţii ofertei de educaţie si formare profesională pentru asigurarea echităţii sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieţei muncii şi la provocările inovării şi progresului tehnologic;

Creşterea accesibilităţii, atractivităţii şi calităţii învăţământului profesional şi tehnic;

Consolidarea participării populaţiei în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru facilitarea tranziţiilor şi a mobilităţii;

Asistenţă Tehnică.

Categoriile de beneficiari eligibili pentru proiectele finanţate prin Programul Educaţie şi Ocupare

”În cadrul acestui program este încurajată implementarea acţiunilor în parteneriat, prin implicarea categoriilor de parteneri relevanţi în funcţie de specificul intervenţiilor”, a mai transmis ministerul.

Potrivit acestuia, sunt prevăzute parteneriate atât pe piaţa muncii, cât şi la nivelul sistemului de învăţământ:

între Serviciul Public de Ocupare şi furnizori de servicii de tineret publici sau privaţi;

SPO în parteneriat cu alte structuri relevante publice/private/parteneri sociali/furnizori de servicii pe piaţa muncii;

MMSS /ANOFM /INCSMPS/ ME / ISE;

MMSS / comisii judeţene pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională;

ME în parteneriat cu structuri locale / autorităţi publice locale;

CNDIPT în parteneriat cu agenţi economici implicaţi în programele de formare profesională;

unităţi de învăţământ (inclusiv instituţii de învăţământ superior) în parteneriat cu ONG-uri / mediul economic (angajatori), asociaţii culturale, unităţi de cult, cluburi sportive, asociaţii sportive, federaţii sportive, autorităţi publice locale.