”Având în vedere modificările de structură instituţională şi organizatorică ocazionate de mutarea Autorităţilor de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, se pot efectua plăţi doar după definitivarea noilor fluxuri procedurale. Astfel, aducem la cunoştinţa beneficiarilor şi a colaboratorilor noştri că se vor relua plăţile din data de 20 martie”, arată reprezentanţii MIPE.

Ei precizează că acest proces ”nu va impacta sub nicio formă buna implementare a POR şi POCA”, întrucât MIPE a dispus mutarea temporară a peste treizeci de angajaţi către aceste structuri, pentru a urgenta procesarea cererilor de rambursare plată, inclusiv autorizarea cheltuielilor, precum şi verificarea achiziţiilor publice.