”Agenţia de rating S&P a reconfirmat în data de 13 octombrie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/A3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută, precum şi perspectiva stabilă. Decizia reconfirmării ratingului suveran şi a menţinerii perspectivei stabile este susţinută, în opinia agenţiei, de nivelul redus al datoriei externe şi guvernamentale, precum şi de perspectivele solide de creştere. Totodată, S&P anticipează că angajamentele României în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă (MRR) al UE vor continua să fie o ancoră pentru reformele politice şi fiscale”, precizează ministerul.

„Reconfirmarea ratingului de către S&P este o recunoaştere a angajamentului nostru ferm de a menţine stabilitatea economică, a controla deficitul bugetar şi a promova reformele structurale. Acest fapt ne ajută să accesăm pieţele de capital la costuri mai reduse şi să atragem mai multe investiţii străine, ceea ce va contribui la creşterea economică, iar pentru oameni va însemna crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Ministerul Finanţelor îşi menţine priorităţile şi obiectivele de implementare a măsurilor care asigură consolidarea fiscal-bugetară şi a celor necesare asigurării unei creşteri economice sustenabile a României pe termen mediu. Ne angajăm să menţinem o gestionare prudentă a finanţelor publice şi să reducem treptat deficitul” , a declarat ministrul Marcel Boloş.

În evaluarea realizată, S&P evidenţiază angajamentele de a continua reformele şi agenda fiscală echilibrată şi credibilă pe termen mediu susţinute de Strategia de redresare şi rezilienţă a României. De asemenea, subliniază rezilienţa de care a dat dovadă piaţa muncii din ţara noastră, precum şi creşterea salariului real care a devenit pozitivă în martie 2023, mai devreme decât în multe alte ţări din Europa Centrală şi de Est, afirmă Ministerul Finanţelor.

În opinia agenţiei, economia României va înregistra o creştere de 2,3% în anul 2023, respectiv de aproape 4% în medie până în anul 2026, în condiţiile în care ţara noastră va beneficia de fonduri europene importante atât din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, cât şi din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă (MRR).

Principalii factori ce pot conduce la îmbunătăţirea ratingului de ţară sau a perspectivei sunt reducerea structurală a deficitului fiscal şi a deficitului de cont curent, precum şi îmbunătăţirea susţinută a performanţei economice a României. Totodată, scăderea costurilor serviciului datoriei publice guvernamentale prin îmbunătăţirea structurii datoriei poate reprezenta un alt factor pozitiv.

”Agenţia ar putea decide înrăutăţirea ratingului de ţară sau a perspectivei dacă se va înregistra o creştere reală a economiei semnificativ sub aşteptările actuale ale agenţiei şi dacă eforturile guvernamentale sunt insuficiente pentru consolidare fiscală pe termen mediu pentru reducerea sustenabilă a deficitelor. Reamintim că în data de 8 septembrie 2023 Agenţia de rating Fitch a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută, precum şi perspectiva stabilă”, precizează Ministerul Finanţelor.