”În vederea creşterii conformării la declarare a contribuabililor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin structurile de control fiscal, desfăşoară în prezent, două tipuri de acţiuni care presupun interacţiunea cu contribuabilul de la distanţă:

emiterea Notificării de conformare, care reprezintă un document prin care organul de inspecţie fiscală transmite contribuabililor/plătitorilor prezumtivi a fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizării situaţiei fiscale şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, după caz.

efectuarea de acţiuni de verificare documentară, care constau în realizarea unei analize a situaţiei fiscale pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum şi pe baza oricăror informaţii şi documente transmise de terţi sau deţinute de organul fiscal, care au relevanţă pentru determinarea situaţiei fiscale”, a transmis, miercuri seară, Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt supuşi acţiunilor de control fiscal, respectiv:

– inspecţia fiscală a contribuabililor care nu corectează şi nu clarifică riscurile fiscale pentru care au fost notificaţi;
– controlul antifraudă în cazul contribuabililor pentru care există indicii de evaziune fiscală.

”Sunt două principii care trebuie să guverneze abordarea activităţii de control fiscal: principalul este încurajarea creşterii conformării voluntare şi informarea contribuabilului, iar apoi prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Luna trecută, peste 65% din cuantumul obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar de organele de inspecţie au fost în contul TVA, ceea ce confirmă angajamentul pentru diminuarea GAP-ului despre care am tot vorbit. Cât despre ampla procedură de digitalizare pe care am început-o, se văd deja primele rezultate: aproape o mie de notificări de conformare au fost comunicate luna trecută pentru neconcordanţe privind TVA raportată, pe de o parte, prin sistemul RO e-Factura şi sistemul RO e-Case de marcat electronice şi, pe de altă parte, Declaraţia 300. De asemenea, avem zeci de notificări punctuale emise de organele de control antifraudă fiscală, cu privire la datele eronate înregistrate în aplicaţia RO e-Transport şi o mie de notificări contribuabililor care au obligaţia depunerii Formularului 395. Sunt câteva dintre măsurile incipiente care anunţă schimbarea managementului riscului fiscal. Vom vorbi despre o altfel de paradigmă în momentul în care modulele antifraudă vor fi pe deplin operaţionale. Chiar şi în aceste condiţii, în luna aprilie, ANAF a înregistrat o creştere de venituri bugetare brute de 11,1%”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Finanţelor, în luna aprilie 2024, în vederea creşterii conformării voluntare la declarare au fost comunicate contribuabililor 2.946 notificări, pentru riscuri fiscale prezumate de 1.988.992.031 lei.

Riscurile fiscale notificate au vizat, în principal, Taxa pe Valoarea Adăugată şi impozitul pe profit.

De asemenea, sursa citată precizează că, în luna aprilie s-au făcut 4.923 acţiuni de control fiscal (inspecţii fiscale şi verificări documentare), fiind înregistrată o creştere cu 44,45%, comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost finalizate 3.408 acţiuni de control fiscal (inspecţii fiscale şi verificări documentare).

”Astfel, au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 364.833.125 lei, fiind înregistrată o creştere cu 47,79%, comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 246.864.854 lei. Pierderea fiscală s-a diminuat cu suma de 430.699.073 lei, comparativ cu luna aprilie 2023, când pierderea fiscală înregistrată a fost de 358.707.097 lei”, a mai transmis MINisterul Finanţelor.

De asemenea, s-au făcut 2.390 controale antifraudă, fiind estimate implicaţii fiscale în valoare de 318.232.285 lei, respectiv au fost aplicate sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări) în valoare de 35.950.400 lei, în creştere cu 36,86% comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost aplicate sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări) în valoare de 15.177.672 lei.

De asemenea, 61,71% din obligaţiile fiscale suplimentare urmare acţiunilor de inspecţie fiscală au fost stabilite la contribuabilii care şi-au desfăşurat activitatea în următoarele activităţi din economie:

Informaţii şi comunicaţii – 25,26%

Comerţ cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 18,98%

Construcţii – 17,47%.

Valorificarea bunurilor sechestrate

În ceea ce priveşte încasările din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea au fost în sumă de 8.974.301 lei.

Încasările Direcţiei Generale Executări Silite şi Cazuri Speciale au fost în sumă totală de 7.928.180 lei, astfel:


– valorificare bunuri mobile şi imobile sechestrate – 6.048.324 lei
– licitaţie publică, magazin propriu, consignaţie, vânzare directă – 1.879.856 lei