”Potrivit Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism (OPANT) nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare, clasificarea structurilor de primire turistice constituie o formă de atestare a nivelului de confort şi a ofertei de servicii”, a transmis, miercuri seară, Ministerul Economiei, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, ”prin certificat de clasificare se înţelege documentul eliberat de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, care reprezintă o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort, a calităţii dotărilor si a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică”.

”Procedura de clasificare nu semnifică însă că operatorul economic poate eluda toţi ceilalţi paşi legali, necesari obţinerii autorizaţiei de funcţionare, aşa cum este specificat şi de