Potrivit iniţiatorilor proiectului, a fost conceput ”având în vedere faptul că războiul de agresiune din Ucraina a generat un impact major asupra operaţiunilor de transport maritim în porturile ucrainene de la Marea Neagră”.

Potrivit ministerului, ”cca 45% din fermierii romani sunt în imposibilitatea de a-şi achita datoriile pentru inputuri şi rate scadente în septembrie, respectiv octombrie 2023, din cauza preţurilor foarte mici încasate pe produsele agricole (grâu, orz, rapiţă, floarea soarelui şi porumb), care nu au acoperit costurile de producţie foarte mari, cauzate de efecte indirecte”.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ instituie ”măsuri de reglementare a importurilor de produse agricole din Ucraina sau Republica Moldova”.

Sunt vizate următoarele produse:

a) Grâu şi meslin, codul NC 1001;

b) Porumb codul NC 1005;

c) Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate codul NC 1205;

 d) Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate, codul NC 1206.

” Produse agricole prevăzute la alin. (2) pot fi importate numai pe bază de autorizaţie de import, de către operatorii economici cu sediul social şi punctul/punctele de lucru pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi în următoarele sectoare economice:

3 a) 1041 – Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor;

b) 1061 – Fabricarea produselor de morărit;

c) 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

d) 014 – Creşterea animalelor”, se arată în proiect.

Pentru garantarea calităţii şi cantităţii produselor agricole importate din Ucraina sau din Republica Moldova, se adoptă următoarele măsuri de reglementare:

a) se instituie un sistem pentru autorizarea importului;

b) se instituie un formular al autorizaţiei de import;

c) se instituie un sistem de verificare a calităţii şi cantităţii produselor importate, care se efectuează de către instituţii cu atribuţii în domeniu.

Actul normativ prevede, de asemenea, că autorizaţia de import se eliberează pentru fiecare operaţiune de import produse, dar şi instituţiile care eliberează această autorizaţie şi docimentele necesare.