Bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a vor fi acordate în proporție de 30% din totalul clasei, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute. Acest proces începe în luna ianuarie, iar prima plată va fi efectuată pe 15 februarie 2024.

Pentru calcularea burselor, se va utiliza media aritmetică a notelor elevilor, fără rotunjire și cu două zecimale, din primele două perioade de învățare din anul școlar în curs, conform informațiilor oficiale furnizate de Ministerul Educației.

Metoda de calcul a mediei pentru bursele de merit în clasa a V-a

Conform Metodologiei-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2023 – 2024, aprobate prin ordinul ministrului educației nr. 6.238/08.09.2023, se specifică că bursele de merit sunt destinate unui minim de 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu într-o unitate de învățământ preuniversitar.

În cazul claselor a V-a, bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, pe baza notelor obținute de elevi în primele două perioade de învățare din anul școlar în curs. În situația în care procentul de 30% nu acoperă toți elevii cu medii egale sau mai mari de 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i include și pe aceștia.

Descoperă și: Sociologul Gelu Duminică: De ce este echitabil ca un copil cu media 5 sa ia bursă de merit

Prin urmare, suma notelor obținute de elevi la toate disciplinele în primele două module ale anului școlar 2023 – 2024 este calculată, iar rezultatul este împărțit la numărul total de note obținute la toate disciplinele.

Cifra rezultată, cu două zecimale, reprezintă media considerată pentru acordarea burselor de merit elevilor din clasa a V-a, conform directivei Ministerului Educației.

Sursa: Edupedu.ro 

Articolul Metoda de calcul a mediei pentru bursele de merit în clasa a V-a: Precizările Ministerului Educației pentru plata inițială pe 15 februarie apare prima dată în Pedagoteca.