Conform Codului muncii, locul de muncă poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea salariatului la un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Pe perioada delegării, salariatul își păstrează postul și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Prin urmare, delegarea reprezintă executarea temporară de […]