În Monitorul Oficial a fost publicată lista detaliată a conținuturilor pentru simularea examenului de Bacalaureat din 2024, conform Ordinului ministrului educației nr. 6.760, emis la 7 decembrie 2023. Această programă aduce modificări semnificative în conținutul examenului pentru 14 discipline.

Simularea examenului de Bacalaureat 2024

Ordinul specifică că la simularea probelor scrise ale Bacalaureatului participă elevii claselor a XII-a și a XIII-a, seral/frecvență redusă.

Disciplinele pentru care se organizează simularea probelor scrise ale Bacalaureatului în anul școlar 2023-2024 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Programa pentru simularea examenului de Limba română se bazează pe Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013, însă cu excepții notabile, eliminând conținuturi precum textul dramatic postbelic, perioada postbelică și anumiți autori canonici precum Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu și Marin Sorescu.

În ceea ce privește Matematica, pentru simularea probelor scrise ale Bacalaureatului în anul școlar 2023-2024, se aplică programa aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4430/2014, dar cu excepții semnificative de conținut.

La Matematică – Mate-Info au fost scoase următoarele:

La Matematică – Științele Naturii:

La Matematică – Tehnologic:

La Matematică – Pedagogic:

Pentru Istorie este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat — 2011, cu următoarele excepții:

C. Statul și politica

2. Aspectele referitoare la faptele istorice desfășurate în secolul al XX-lea din conținutul statului român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII—XX);

3. România postbelică. Stalinism, național-comunism și disidență anticomunistă. Construcția democrației postdecembriste.

DEscoperă și: Simulare Bacalaureat 2024. Subiecte și bareme de corectare la probele la alegere din județul Ilfov – Geografie și Sociologie

D. Relațiile internaționale

1. Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității

2. România și concertul european; de la „criza orientală” la marile alianțe ale secolului XX

3. România în perioada „Războiului rece”

La Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană sunt exceptate:

1.2. Genetică umană

  • Genomul uman;
  • Mutageneza și teratogeneza;
  • Domenii de aplicabilitate și considerații bioetice în genetica umană.

2. Ecologie umană

  • Caracteristicile ecosistemelor antropizate și modalități de investigare
  • Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale

La Geografie sunt exceptate:

B. România și Uniunea Europeană

1. Formarea Uniunii Europene și evoluția integrării europene

2. Caracteristici geografice, politice și economice actuale ale Uniunii Europene

3. Statele Uniunii Europene: — privire generală și sintetică; — Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria.

4. România ca parte a Uniunii Europene: — oportunități geografice ale României cu semnificație pentru Uniunea Europeană; — România și țările Uniunii Europene — interdependențe geografice, economice și culturale.

5. Problema energiei în Uniunea Europeană și în România

C. Europa și Uniunea Europeană în lumea contemporană

1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane

2. Rolul Europei în construirea lumii contemporane

3. Uniunea Europeană și ansamblurile economice și geopolitice ale lumii contemporane

4. Mondializare, internaționalizare și globalizare din perspectivă europeană

5. Europa, Uniunea Europeană și România în procesul de evoluție a lumii contemporane în următoarele decenii

La Filosofie au fost scose următoarele conținuturi:

3. Politica:

  • Egalitate și dreptate
  • Teorii politice moderne și contemporane
  • Drepturile omului

4. Cunoașterea

5. Filosofia

Sursa: edupedu.ro

Articolul Lista conținuturilor pentru simularea examenului de Bacalaureat 2024 apare prima dată în Pedagoteca.