Ordinul nr. 3.965 din 6 martie 2024, privind organizarea anului școlar 2024-2025 pentru elevii de la filiera tehnologică, a fost publicat în Monitorul Oficial.

Acesta cuprinde măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal — filiera tehnologică și postliceal în conformitate cu structura anului școlar menționat. Planurile de învățământ pentru filiera tehnologică, anul școlar 2024-2025, pot fi descărcate la finalul articolului.

Învățământ liceal – filiera tehnologică: Planuri de învățământ și organizarea anului școlar 2024-2025

În conformitate cu structura anului școlar 2024-2025, pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, precum și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar constă în 37 de săptămâni de cursuri și se finalizează la data de 27 iunie 2025. În ceea ce privește clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar constă în 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 6 iunie 2025.

Descoperă și: Consultare publică: metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar

Conform Articolului 1, în anul școlar 2024-2025, pentru clasele a XII-a zi și a XIII-a seral din învățământul liceal — filiera tehnologică, al căror plan-cadru de învățământ în vigoare prevede un număr mai mic de 37 de săptămâni, se va organiza procesul de învățământ cu menținerea structurii, a numărului total de ore/săptămână și a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Totuși, se va reduce numărul de săptămâni de cursuri pentru disciplinele și modulele din ariile curriculare, corelat cu structura anului școlar 2024-2025, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.694/2024.

a) pentru clasa a XII-a învățământ de zi:

 • (i) 29 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • (ii) 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;

b) pentru clasa a XIII-a învățământ seral:

 • (i) 29 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • (ii) 5 săptămâni de stagii de pregătire practică.”
Numărul de săptămâni pentru ceilalți ani, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial

Pentru clasa a IX-a liceu — filiera tehnologică:

 • (i) 34 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • (ii) 3 săptămâni de stagii de pregătire practică;

Pentru clasa a X-a liceu — filiera tehnologică:

 • (i) 34 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • (ii) 3 săptămâni de stagii de pregătire practică;

Pentru clasa a XI-a liceu — filiera tehnologică, profil Tehnic și Resurse naturale și protecția mediului:

 • (i) 32 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • (ii) 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;

Pentru clasa a XI-a liceu — filiera tehnologică, profil Servicii:

 • (i) 33 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • (ii) 4 săptămâni de stagii de pregătire practică;

Pentru clasa a IX-a învățământ profesional:

 • (i) 32 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică săptămânală;
 • (ii) 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;

Pentru clasa a X-a învățământ profesional:

 • (i) 28 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • (ii) 9 săptămâni de stagii de pregătire practică;

Pentru clasa a XI-a învățământ profesional:

 • (i) 27 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • (ii) 10 săptămâni de stagii de pregătire practică.

Articolul 3 stipulează că în anul școlar 2024-2025, pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, forma de învățământ seral, cu excepția claselor a XIII-a, se va respecta numărul de săptămâni de cursuri stabilit în planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Potrivit Articolului 8, stagiile de pregătire practică în învățământul profesional și tehnic, la care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, vor cuprinde 720 de ore și se vor desfășura în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar. Acest lucru va fi realizat conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.

Mai multe detalii pe Edupedu.ro

Articolul Învățământ liceal – filiera tehnologică: Planuri de învățământ și organizarea anului școlar 2024-2025 apare prima dată în Pedagoteca.