Toate instituțiile de învățământ private și confesionale vor fi supuse inspecțiilor impuse de Ministerul Educației, conform unui document obținut de Edupedu.ro, până la data de 5 aprilie. Conform notei Ministerului Educației, vor fi verificate prezența profesorilor și a elevilor la începutul și la sfârșitul programului.

Inspectii obligatorii pentru toate școlile particulare până pe 5 aprilie

Un alt aspect vizat se referă la respectarea prevederilor referitoare la aplicarea planului-cadru și a programelor școlare în vigoare. Vor fi verificate și documentele elevilor, precum caietele, notițele și lucrările scrise.

De asemenea, vor fi analizate rezultatele obținute la examenul național de Bacalaureat de către unitățile de învățământ preuniversitar particulare.

Conform documentului Ministerului Educației, sunt vizate următoarele:

„1. Verificarea completării documentelor şcolare;

2. Verificarea modului în care se realizează procesul instructiv-educativ; Rezultate obținute de elevi; respectarea prevederilor referitoare la aplicarea planului-cadru şi a programelor școlare în vigoare, evaluarea elevilor; frecvența notării elevilor + verificarea documentelor elevilor (caiete, notițe, lucrări scrise etc);

3. Verificarea prezenței la clasă a cadrelor didactice și a elevilor la începutul și sfârşitul programului;

4. Rezultatele obținute la examenul national de Bacalaureat de către unitățile de învăţământ preuniversitar particulare; Evoluția rezultatelor elevilor în ultimii trei ani;

5. Modul în care au fost rezolvate constatările şi recomandările realizate în cadrul inspecțiilor de specialitate efectuate anterior de ISJ (plan de măsuri remediale);

6. Modalităţile de colaborare ale unitatilor de învăţământ particular și eventualele disfuncții în relația acestora cu ME, ISJ. ARACIP, CNPEE, alte instituții din sistemul educational;

7. Consilierea unităților de învăţământ particular/ alternativ şi recomandări în raport cu obiectivele urmărite.”

Descoperă și: Programul de inspecții pentru obținerea gradelor didactice în anul școlar 2023-2024, anunțat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Activitatea va fi efectuată de către inspectorii școlari 

Conform sursei citate, „activitatea de inspecție tematică privind învățământul particular și alternativ în anul școlar 2023-2024 va fi efectuată de către inspectori școlari pentru învățământul particular și alternativ/metodiști din cadrul inspectoratelor școlare/ISMB.

În deplasările care se vor efectua în unitățile de învățământ, persoanele nominalizate pot fi însoțite și de 1-2 metodiști de specialitate ai inspectoratului școlar județean/ISMB”.

Până la data de 5 aprilie, va fi elaborat și înaintat în format electronic la Ministerul Educației Raportul inspecției tema

Ce este inspecția tematică

Potrivit regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar din decembrie 2020, inspecția unităților de învățământ preuniversitar poate fi realizată de către Ministerul Educației și Cercetării sau de către inspectoratele școlare.

Există trei tipuri fundamentale de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar: inspecția școlară generală, inspecția tematică și inspecția de specialitate.

Inspecția tematică este o activitate de evaluare sau control a unui domeniu particular sau mai multor domenii particulare ale activității unităților de învățământ preuniversitar sau a personalului care deservește aceste instituții, cu accent pe activitatea cadrelor didactice. În cadrul acestui tip de inspecție se desfășoară și activități de consiliere, cu scopul îmbunătățirii continue a activității unității de învățământ.

Articolul Inspectii obligatorii pentru toate școlile particulare până pe 5 aprilie: Monitorizarea prezenței la ore de către profesori și elevi apare prima dată în Pedagoteca.