Elevii care au absolvit clasa a VIII-a și au susținut Evaluarea Națională vor completa opțiunile în fișele de admitere la liceu 2023, în prezența părintelui și a dirigintelui, în perioada 6-7 și 10-17 iulie 2023, după cum prevede calendarul oficial. Fișa de înscriere poate fi transmisă și electronic, după cum prevede procedura Ministerului Educației.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Potrivit procedurii, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora /reprezentanții legali se poate realiza la sediul unităţii de învățământ pe care a absolvit-o candidatul sau prin formularul – Fișa de înscriere transmis electronic.

Completarea opțiunilor se face de către candidat în prezenta părintelui/reprezentantului legal al acestuia și a dirigintelui clasei. Acestia, împreună cu candidatul, vor semna Fișa de înscriere, potrivit procedurii.

  • Pașii pentru completarea fișei online

Consilierul școlar Ana Maria Oancea a explicat la TVRInfo ce ar trebui să știe elevii și părinții când completează fișa de admitere la liceu 2023, având în vedere că este un „an atipic”: „Când completăm opțiuni, noi trebuie să avem în vedere atâtea locuri cât numărul pe București pe care îl reprezintă copilul meu”.

Aceasta a precizat că părinții care se uită la broșura de admitere 2023 să ia în considerare faptul că anul trecut a contat la media finală și media claselor gimnaziale.

Fișă de înscriere în anul școlar 2023-2024 – admitere în clasa a IX-a

 

Conform calendarului, candidații, care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în fișele de înscriere în perioada 15-16 iulie 2023.