Actul normativ are în vedere recunoaşterea secetei pedologice din anul 2023 ca fiind fenomen meteorologic nefavorabil asimilat unei calamităţi naturale în agricultură, precum şi un moratoriu în contractele de credit sau leasing ale producătorilor agricoli pentru o perioadă de până la 31 decembrie 2024, prin care se propune amânarea plăţii unor obligaţii contractuale ale debitorilor, respectiv ale producătorilor agricoli afectaţi de seceta pedologică, care pot solicita creditorilor suspendarea obligaţiei de plată a creanţelor restante acumulate, precum şi a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor, mai spune comunicatul de presă al Guvenrului.

Beneficiarii acestei ordonanţe de Uugenţă sunt producătorii agricoli care au încheiat contracte de credit, respectiv leasing cu instituţii de credit sau instituţii financiare nebancare şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.