”Fondul de Garantare a Asiguraţilor(FGA) a luat act de hotărârea instanţei, de deschidere a procedurii de faliment pentru Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA. Decizia din data de 9 Iunie 2023 nu este definitivă. Deschiderea procedurii de faliment îşi produce efectele atat în cadrul procedurii de faliment a societăţii de asigurare cât şi cu privire la desfăşurarea activitătii Fondului de Garantare a Asiguraţilor”, anunţă FGA.

Astfel, în termen de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, poliţele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Termenul de 90 de zile se împlineşte la data de 08 Septembrie 2023. Potrivit legii, Lichidatorul judiciar are posibilitatea de a denunţa poliţele înainte de împlinirea acestui termen.

De asemenea, de la data deschiderea procedurii falimentului, în cazul Societăţii Euroins Asigurare-Reasigurare SA., începe sa se calculeze termenul limită/maxim, de 90 de zile, pentru depunerea cererilor de deschidere a dosarelor de daună-anexa 7, prevedere menţionată în Art 12 alin(1) din Legea 213/2015 actualizată.

În cazul contractelor de asigurari din clasa XV-Asigurări de garanţii, termenul de încetare de drept a poliţelor este de 150 de zile. Acest termen, în cazul Societăţii Euroins Asigurare-Reasigurare SA se împlineşte la 7 Noiembrie 2023.

”La 17 martie 2023, data ridicării licenţei de funcţionare a asigurătorului, la Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare S.A erau valabile cca. 3,66 milioane Contracte de asigurări, dintre care aprox. 2,76 milioane contracte RCA. La data de 9 iunie 2023, mai sunt valabile cca.2,94 milioane Contracte de asigurări, dintre care, aprox 2 milioane poliţe RCA”, precizează FGA.

Până la data de 8 iunie 2023 Fondul a primit 92.168 Cereri de plată din partea creditorilor de asigurari ai Societăţii Euroins Asigurare-Reasigurare SA.. Au fost înregistrare 53.976, din care 35.610 cereri plată daune-Anexa 10 şi 18.366 Cereri de plată restituire primă-Anexa 9.

 Hotărârea din data de 09 Iunie 2023 nu modifică activitatea de primire şi procesare a Cererilor de plată (Anexele 9/10).

”Recomandăm potenţialilor creditori de asigurări ai Societăţii Euroins Asigurare-Reasigurare SA. să completeze online formularele dedicate cererilor de plată/deschidere dosare daună, pe site-ul FGA, ”, mai arată FGA.

Creditorul de asigurări poate urma separat, pe lângă procedura administrativă necontencioasă prevazută de Legea nr. 213/2015 pentru încasarea despăgubirii de la FGA şi procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014, în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare prevăzut la art. 15 alin. (2) din Legea 213/2015.