Ministerul Muncii a adăugat că elaborarea actului normativ a urmărit respectarea unor principii precum:

 

„- sectoarele de activitate trebuie să fie distincte din punct de vedere al domeniului de activitate şi omogene din punct de vedere al structurii lor;

 

– criteriul de bază pentru definirea sectoarelor este Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională – Cod CAEN din patru cifre;

 

– negocierile colective sunt libere şi voluntare, inclusiv în privinţa stabilirii nivelurilor sectoriale la care partenerii sociali doresc să negocieze un contract colectiv de muncă;

 

– posibilitatea federaţiei sindicale sau patronale de a deveni reprezentativă în mai multe sectoare de activitate, ceea ce conferă dreptul de a negocia mai multe contracte colective de muncă la nivelul diferitelor sectoare de activitate, dacă sunt îndeplinite condiţiile de reprezentativitate pentru fiecare sector de activitate în parte”.

 

Revizuirea sectoarelor de negociere colectivă este prevăzută în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Jalonul 449  (Componenta 14. Buna guvernanţă –  Reforma I4. Creşterea capacităţii organizaţiilor societăţii civile de stimulare a cetăţeniei active, de implicare profesionistă în planificarea şi implementarea politicilor publice privind drepturile sociale), ca bază pentru contractul colectiv la nivel de sector de activitate, dar şi în noua Lege a dialogului social, adoptată anul trecut, în luna decembrie (Legea nr. 367/2022).