Prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie aprobat prin Legea nr.195/2018, până la data limită de semnare a contractelor, respectiv 31 decembrie 2022, au fost încheiate 28 de contracte, arată comunicatul de presă al Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Prin această schemă de sprijin este susţinută înfiinţarea a 49.349 locuri de cazare reproducţie suine în ferme comerciale, prin intermediul cărora se va genera o producţie de circa 1,25 milioane purcei anual.

Prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol aprobat prin Legea nr.227/2018, până la data limită de semnare a contractelor, respectiv 31 decembrie 2022, au fost încheiate 40 de contracte. Prin acest program este susţinută înfiinţarea a 8,8 milioane locuri de cazare pentru activitatea de creştere, reproducţie, incubaţie în sectorul avicol.

În urma notificărilor transmise în perioada 15 – 20 noiembrie 2023 de către unii dintre beneficiarii celor două programe, s-a constatat că şatep beneficiari în cadrul Programului suine, reprezentând 20 % şi patru beneficiari în cadrul Programului avicol, reperezentând 10 %, din motive neimputabile acestora, nu au finalizat procedura de obţinere a documentelor pentru care a fost reglementată clauza suspensivă, mai indică sursa citată.

Astfel, neadoptarea acestei măsuri ar putea avea drept efect nerealizarea unora dintre proiectele de investiţii pentru care au fost încheiate contracte de finanţare, în acelaşi timp, generând pierderi considerabile beneficiarilor, care au efectuat deja cheltuieli semnificative cu elaborarea documentaţiilor, studiului geotehnic şi de fezabilitate, lucrărilor de proiectare, achiziţia/dobândirea dreptului de utilizare pentru terenurile pe care se realizează investiţia, consultanţă, precum şi alte cheltuieli necesare implementării proiectelor.