Absolvenții învățământului liceal, filiera vocațională, vor susține examenele de certificare în perioada 6 – 23 iunie 2023 și fiecare unitate de învățământ nominalizată ca centru de examen își va elabora propriul calendar de desfășurare a examenului de certificare, potrivit Ordinului Ministerului Educației nr. 4.340/2023, publicat în Monitorul Oficial.

Prin acest act normativ se modifică ordinul ministrului educației nr. 4.433/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, cu modificările și completările ulterioare astfel:

După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În anul școlar 2022—2023, fiecare unitate de învățământ nominalizată ca centru de examen își va elabora propriul calendar de desfășurare a examenului de certificare care va fi comunicat unităților de învățământ arondate. Probele de examen vor fi planificate în perioada 6—23 iunie.”