Elevii aflați în situație de corigență vor avea cel puțin o notă în plus față de numărul de note stabilit pentru o disciplină, conform ROFUIP. Un elev trebuie să aibă minimum N+3 note la o materie, adică profesorul va acorda cu cel puțin 3 note mai mult decât numărul de ore pe săptămână la acea materie.

Elevii corigenți vor avea o notă în plus față de numărul minim

Elevii de clasa a VIII-a termină anul școlar pe 14 iunie și susțin Evaluarea Națională pe 25 iunie. Elevii de clasa a XII-a termină pe 7 iunie și au prima probă de BAC pe 1 iulie 2024. Pentru grupele de grădiniță și celelalte clase (școala primară, clasele a V-a – a VII-a și a IX-a – a XI-a), cursurile se încheie pe 20 iunie.

Art. 107 – „(4) Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.

Ce prevede ROFUIP în cazul elevilor repetenți:

Art. 120 – „(1) Sunt declarați repetenți:

a) elevii care au obținut calificativul „Insuficient“/medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline de învățământ/module care se finalizează la sfârșitul anului școlar. Prevederile se aplică și elevilor care nu au promovat examenele de corigență în sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 119 alin. (4);

b) elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient“/media anuală mai mică de 6;

c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau, după caz, la sesiunea specială prevăzută la art. 119 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în situație de corigență;

d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o disciplină/un modul;

e) elevii exmatriculați din învățământul postliceal, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele școlare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ sau în altă unitate de învățământ“.

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare și al clasei I elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, pe parcursul anului școlar, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare, rămân în colectivele în care au învățat și intră, pe parcursul anului școlar următor, într-un program de remediere/recuperare școlară, realizat de un învățător/institutor/profesor pentru învățământul primar împreună cu un specialist de la centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.”

Descoperă și: Subiectele la matematică și Științele naturii – Evaluarea Națională de cllasa a VI-a. Ce au avut elevii de făcut

Calendarul anului școlar 2024-2025. Cursurile încep pe 9 septembrie și se încheie pe 20 iunie

Modulul 1 – de luni, 9 septembrie 2024, până vineri, 25 octombrie 2024;

  • Vacanță de toamnă: de sâmbătă, 26 octombrie 2024, până duminică, 3 noiembrie 2024;

Modulul 2 – de luni, 4 noiembrie 2024, până vineri, 20 decembrie 2024;

  • Vacanță de iarnă: de sâmbătă, 21 decembrie 2024, până marți, 7 ianuarie 2025;

Modulul 3 – de miercuri, 8 ianuarie 2025, până vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025, sau vineri, 21 februarie 2025, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

  • Vacanță de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 10 februarie— 2 martie 2025;

Modulul 4 – de luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025, sau luni, 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor școlare județene/ al municipiului București, după caz, până joi, 17 aprilie 2025;

  • Vacanță de primăvară: de vineri, 18 aprilie 2025, până duminică, 27 aprilie 2025;

Modulul 5 – de luni, 28 aprilie 2025, până vineri, 20 iunie 2025;

  • Vacanța de vară: de sâmbătă, 21 iunie 2025, până duminică, 7 septembrie 2025.

Sursa: edupedu.ro

Articolul Elevii corigenți vor avea o notă în plus față de numărul minim de note, conform ROFUIP apare prima dată în Pedagoteca.